Data publikacji w serwisie:

Nagroda za śpiew świstunki

Czy tempo śpiewu świstunki leśnej ma znaczenie w obronie jej terytorium? Jak obecność innych ptaków wpływa na decyzje o założeniu gniazda przez tego ptaka? To pytania, na które odpowiedzi szukał podczas badań dr Jakub Szymkowiak z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziś, 10 października, za swoje publikacje odebrał Nagrodę Dziekana Wydziału Biologii imienia dra Marcina Antczaka. Podczas uroczystości laureat wygłosił wykład: „Strategie uczenia się i podejmowania decyzji u świstunki leśnej”.

Świstunka leśna to gatunek niewielkiego ptaka wędrownego. Zamieszkuje niemal wyłącznie Europę, w Polsce spotkać go można w całym kraju. To drobny ptaszek o smukłej sylwetce o zielonkawożółtym grzbiecie i białym podbrzuszu.

Dr Jakub Szymkowiak z Pracowni Ekologii Populacyjnej Wydziału Biologii UAM otrzymał nagrodę za opublikowanie dwóch prac: Song rate as a signal of male aggressiveness during territorial contests in the wood warbler(w Journal of Avian Biology 48: 275-283) oraz Interspecific social information use in habitat selection decisions among migrant songbirds (w Behavioural Ecology 28: 767-755). W pierwszej z nich wykazał, że tempo śpiewu świstunki leśnej ma znaczenie w obronie jej terytorium. Pokazał tez związek między charakterystyką tego sygnału a osobowością czy też jakością badanych ptaków. W przypadku drugiego artykułu autor sprawdził, że głosy innych ptaków wpływają na decyzje związane z wyborem miejsca gniazdowania świstunek. Prace ukazały się w wiodących czasopismach z grupy ornitologicznych i behawioralnych, które mają ogromną rolę opiniotwórczą w badaniach nad zachowaniem zwierząt.

Laureata Nagrody imienia dra Marcina Antczaka wybrano po raz czwarty. Przyznawana jest ona corocznie przez Dziekana Wydziału Biologii UAM  i trafia do młodego badacza – ornitologa z Czech, Polski lub Słowacji, który w poprzednim roku opublikował najbardziej inspirującą pracę lub prace badawcze dotyczącą ptaków. Pod uwagę brane są wyłącznie artykuły opublikowane w wiodących czasopismach naukowych, a Kapituła  Nagrody szczególnie zwraca uwagę na terenowy aspekt badań, charyzmatyczny charakter badanych gatunków bądź zjawisk. Nagroda ma upamiętnić znakomitego ornitologa – Marcina Antczaka, tragicznie zmarłego pracownika UAM, który na terenie tych trzech krajów prowadził większość swoich badań.