Data publikacji w serwisie:

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla naukowców z UAM

19 lutego, w Dzień Nauki Polskiej, ogłoszono laureatów dorocznych Nagród Ministra Edukacji i Nauki. Dr Edycie Marii Juskowiak z Wydziału Matematyki i informatyki UAM przyznano Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej. Prof. Michałowi Bogdziewiczowi z Wydziału Biologii UAM przyznano Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej przyznawane są za aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych. Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej przyznawane są m.in. za: prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, twórczości artystycznej bądź kierowanie zespołami badawczymi.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048