Data publikacji w serwisie:

Najlepsi maturzyści wybrali UAM

Stypendia Miasta Poznania otrzymali 17 października, najlepsi maturzyści – laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy zdecydowali się podjąć naukę na poznańskich uczelniach. W uroczystości wziął udział prof. Marek Nawrocki, Prorektor UAM ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, bo wśród tegorocznych stypendystów największe grono stanowią studenci, którzy rozpoczęli studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nowych studentów UAM, którzy zostali uhonorowani przez Miasto, jest w sumie 19. Największym powodzeniem cieszył się wśród nich Wydział Prawa i Administracji UAM (6 osób), a także Wydział Neofilologii i Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (po 4 osoby). Po dwóch laureatów wybrało Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Historyczny, a jeden – Wydział Anglistyki.

Stypendia przyznano po raz 11. W tym roku akademickim z programu skorzysta w sumie 31 osób. Miasto oferuje wybranym studentom stypendia w wysokości 1 400,00 zł (laureaci) i 1 300,00 zł (finaliści) miesięcznie. Pieniądze będą wypłacane przez jeden rok akademicki, od października do czerwca. Przyznając stypendium na I roku studiów, Miasto chce dać studentom możliwość skupienia się na nauce i rozwijania swoich talentów.