Data publikacji w serwisie:

Najlepsze prace magisterskie i doktorskie z UAM nagrodzone przez Miasto

Już po raz szesnasty Miasto przyznało nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych. Wśród laureatów są osoby z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Do konkursu co roku mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

Na XVI edycję Konkursu wpłynęło 118 prac, w tym 52 rozprawy doktorskie i 66 prac magisterskich. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000,00 zł oraz 8 honorowych wyróżnień, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000,00 zł oraz 12 honorowych wyróżnień.

Za pracę doktorską nagrodę uzyskał m.in. Marcin Karczewski z Wydziału Fizyki ("New methods of describing indistinguishability and its connections with quantum correlations", promotor: dr hab. Paweł Kurzyński). Wyróżniono m.in. Adama Dąbrowskiego z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych ("Wpływ struktury krajobrazu na atrakcyjność obszaru zabudowy mieszkalnej w Poznaniu", promotor: prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko), Katarzynę Annę Kaczmarek z Wydziału Fizyki ("The use of magnetic nanoparticles to increase the efficiency of magneto-ultrasonic heating", promotor: prof. UAM dr hab. Arkadiusz Józefczak) oraz Samantę Witomską z Wydziału Chemii ("Nowe porowate materiały oparte na grafenie - synteza i zastosowanie", promotor: prof. UAM Piotr Pawluć).

Za pracę magisterską nagrodę uzyskała m.in. Joanna Łopion z Wydziału Historii ("Aktywizm społeczny wobec kryzysu migracyjnego. Praktyki integracyjno-pomocowe na rzecz uchodźców w Polsce", promotorka: dr hab. Agnieszka Chwieduk), natomiast wyróżnienia - Natalia Stopikowka z Wydziału Chemii ("Badanie właściwości spektroskopowych i strukturalnych nieorganicznych nanoluminoforów zawierających jony pierwiastków ziem rzadkich w warunkach zwiększonej temperatury i wysokiego ciśnienia", promotor: prof. zw. dr hab. Stefan Lis) oraz Łukasz Szuderski z Wydział Historii ("Udział Cytadelowców w walce o Fort Winiary podczas bitwy o Poznań w 1945 r. Historia i pamięć", promotorka: prof. UAM dr hab. Violetta Julkowska).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Miasta: https://www.poznan.pl/mim/studia/laureaci-konkursu-edycja-2019-2020,p,181,182,50430.html

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048