Data publikacji w serwisie:

Najstarszy doktorant Wydziału Historii UAM

„Dzieje muzealnictwa na Pomorzu Zachodnim do roku 1945” to temat pracy doktorskiej, którą 10 stycznia na Wydziale Historii UAM obronił Ignacy Skrzypek, urodzony w 1940 roku. Najstarszy, zważywszy na jego 83 lata, doktorant Wydziału jest z wykształcenia i zamiłowania archeologiem. Przez lata był kierownikiem Działu Archeologicznego Muzeum w Koszalinie; to postać ceniona i poważana w środowisku badaczy dziejów Pomorza Zachodniego i tamtejszych muzealników.

Oprócz archeologicznych badań, w obszarze zainteresowań Ignacego Skrzypka znalazła się też regionalistyka i związane z nią dzieje pomorskiego muzealnictwa. Tego właśnie zagadnienia dotyczy obroniona dysertacja doktorska, owoc wieloletnich studiów w tym zakresie. Obronie przewodniczył prof. Przemysław Matusik.

Fot. Archiwum prywatne Ignacego Skrzypka

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048