Data publikacji w serwisie:

Narodowy Zasób Biblioteczny w BU UAM

Zbiory z Biblioteki Uniwersyteckiej UAM: kilkusetletnie księgi spisane przez klasztornych skrybów i studentów średniowiecznych uniwersytetów, najstarszy odkryty w Poznaniu drukowany almanach (rodzaj kalendarza) krakowski na rok 1500 a także słownik Bartłomieja z Bydgoszczy, najstarszy łacińsko-polski słownik opracowany w 1 połowie XVI wieku, to egzemplarze wpisane do narodowego zasobu bibliotecznego. 6 grudnia można je było zobaczyć w siedzibie BU.

Biblioteki posiadające zbiory zaliczone do NZB stanowią polską elitę biblioteczną. - Narodowy zasób biblioteczny to unikatowe zbiory biblioteczne mające wyjątkowe znaczenie dla dziedzictwa narodowego oraz szczególną wartość historyczną, naukową, kulturalną bądź artystyczną - wyjaśnia dr Alicja Szulc z Biblioteki Uniwersyteckiej. - Każda biblioteka posiadająca tego rodzaju unikatowe obiekty, podlegające szczególnej ochronie, może ubiegać się o ich włączenie do NZB. Wnioski opiniuje Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - mówi dr Szulc.

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dołączyła do elitarnego grona w 2016 roku ze zbiorem 45 średniowiecznych kodeksów rękopiśmiennych.  W tym roku ogólnopolska lista NZB rozszerzyła się o kolejnych 21 obiektów ze zbiorów BU: 19 starych druków (książek drukowanych przed 1800 r.) i dwa inkunabuły (najstarsze druki z 1 poł. XV w.)

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048