Data publikacji w serwisie:

Nauka z klocków LEGO na UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest od dziś jedynym ośrodkiem akademickim w Polsce, w którym powstało LEGO® Education Innovation Studio – przestrzeń do nauki, pracy i zabawy. Jego działalność zainaugurowano we wtorek 24 września na Wydziale Matematyki i Informatyki. Studio powstało we współpracy z firmą Akces Edukacja, która przekazała uczelni kilkudziesiąt zestawów LEGO, o wartości ponad 120 000 PLN.

– Chcemy aby to była pracownia dostępna dla całego Uniwersytetu – mówi Prorektor UAM ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Marek Nawrocki. - Zależy nam także na bardzo dobrej współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych. Tam są kształceni nauczyciele, którzy podejmą pracę w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. To ważne, aby poprzez zabawę, analizy związków pomiędzy elementami nauczyć dzieci ciekawych i interesujących rzeczy. Już na tym etapie myślimy o przyszłości, dobrych kandydatach na studia, pracownikach, którzy będą w stanie innowacyjnie myśleć, nie tylko w przedmiotach ścisłych ale także humanistycznych – dodaje Prorektor prof. Marek Nawrocki

– LEIS służyć będzie do organizowania zajęć kursowych na WMiI, do organizowania warsztatów dla nauczycieli, lekcji pokazowych, praktyk dla studentów. Ponieważ to studio akademickie, to możliwe będzie także prowadzenie tu badań naukowych przy współpracy z naukowcami z innych ośrodków Lego na świecie. Z pomocą tych klocków możliwa będzie także nauka programowania – wyjaśnia opiekun merytoryczny LEIS na Wydziale, dr Edyta Juskowiak. – Do zestawów klocków dołączone są czujniki: ciepła, odległości, związane z pneumatyką, natężenia światła. Wszystkie będą mogły być wykorzystywane do tego, żeby poznawać pojęcia nie tylko z matematyki, ale także z fizyki. Nauczyciele, chcąc podjąć się pracy z uczniami, dowiedzą się co to znaczy pracować z klockami Lego, jak zorganizować lekcję, jak wykorzystać te klocki – dodaje dr Edyta Juskowiak.

- Wiele szkół ma problem ze zintegrowaniem na lekcjach elementów technologii z podstawą programową. LEIS to krok do szkoły przyszłości, w której technologia i nauka są naturalnym elementem edukacji kształtującej kompetencje kluczowe do życia we współczesnym świecie – mówi Piotr Kurzyca z Akces Edukacja.

– LEGO® Education Innovation Studio daje uczniom, nauczycielom i studentom inspirujące doświadczenie edukacyjne. Nauczyciele otrzymują idealne warunki do uczenia zorientowanego na kompetencje. Natomiast uczniowie mają okazję poznać ekscytujące, interaktywne środowisko do nauki, wspierające pracę zespołową, komunikację oraz rozwijające kreatywność – dodaje Jakub Piasecki z Akces Edukacja.

Uruchomieniu LEIS na WMiI UAM towarzyszyła konferencja skierowana do entuzjastów angażującej edukacji, przede wszystkim dyrektorów i nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczycieli przedmiotów ścisłych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z systemem edukacyjnym LEGO® Education oraz dowiedzieć się, dlaczego LEGO® Education Innovation Studio może być odpowiedzią na potrzeby edukacyjne XXI wieku.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048