Data publikacji w serwisie:

Nauka zdalna w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym

Od 11 marca br. uczniowie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach realizują swoje lekcje zdalnie, czyli na odległość, przy użyciu dostępnych w domach urządzeń do komunikacji (komputer, laptop, tablet itp.). Kontakt z uczniami odbywa się w czasie rzeczywistym, tzn. wg dotychczasowego planu lekcji, za pośrednictwem platformy edukacyjnej Microsoft Office Teams. Oprócz bezpośredniego kontaktu platforma daje możliwość umieszczania na niej różnych materiałów dydaktycznych – od prostych dokumentów tekstowych, przez prezentacje Power Point, aż do filmów. Materiały te można oczywiście wykorzystywać również podczas lekcji. Możliwe jest również przeprowadzanie sprawdzianów i testów, nawet z wyznaczeniem limitów czasowych. Pliki te sąudostępnianei edytowanerazem z innymi w czasie rzeczywistym.

W dzienniku elektronicznym Librus nauczyciele tak jak dotychczas rejestrują frekwencję uczniów oraz wpisują oceny z postępów uczniów w nauce.

„Po czterech tygodniach nauki na odległość można powiedzieć, że ten sposób kontaktu się sprawdza w sytuacji, kiedy bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniami nie wchodzi w grę. Bezsprzeczną zaletą prowadzenia lekcji na żywo jest utrzymywanie relacji między uczącymi a nauczanymi, co przekłada się pozytywnie na jakość nauczania. Wymaga to jednak od nauczycieli większego nakładu pracy w przygotowanie zajęć, a od uczniów większej koncentracji i odpowiedzialności. Zdarza się bowiem, że dla poprawienia płynności połączenia rezygnujemy czasem z transmisji wideo i wtedy nie mamy z naszymi podopiecznymi kontaktu wzrokowego. Od ucznia więc zależy, czy skupi się na lekcji, czy w tym czasie będzie zajmował się czymś innym. Na poziomie liceum to dobra lekcja samodyscypliny. Myślę, że dla niektórych trudna to lekcja". - przedstawia dr Jan Zgrzywa, dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048