Data publikacji w serwisie:

Nauki o polityce i administracji – konferencja na WNPiD

Jak kształcić politologów, w jakim kierunku rozwijać dyscyplinę: Nauki o polityce i administracji? O tym rozmawiać będą przez dwa dni na WNPiD Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uczestnicy ogólnopolskiej konferencji. Weźmie w niej udział prawie 50 osób - przede wszystkim dziekani i szefowie rad dyscyplin z całej Polski.

Celem konferencji jest określenie aktualnych problemów stojących przed naukami o polityce i administracji oraz politologicznymi kierunkami studiów; wymiana doświadczeń w pokonywaniu podobnych wyzwań; pogłębienie współpracy między politologami i politologicznymi jednostkami organizacyjnymi, osłabionej zmianami, które wymusiła ustawa 2.0.

Do udziału zostali zaproszeni członkinie i członkowie Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz inni przedstawicieli wyżej wymienionej dyscypliny w polskich uniwersytetach. Warto przypomnieć, że przewodniczącym Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk jest w kadencji 2020-2023 prof. Tadeusz Wallas, prorektor UAM.

Konferencja „Uwarunkowania rozwoju dyscypliny nauki o polityce i administracji oraz politologicznych kierunków studiów w Polsce po wdrożeniu ustawy 2.0” trwa w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2022 r. w budynku Wydziału Nauk Politycznych UAM w Poznaniu (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań). Początek w czwartek o godz. 13.45.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Program.pdf 31.03.2022 Agnieszka Książkiewicz
PDF
Pobierz PDF Program.pdf(574.5 KB)

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048