Data publikacji w serwisie:

Naukowcy z UAM laureatami konkursu START 2022

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2022. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców - są wśród badacze z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Stypendia otrzymali:

dr Wojciech Drożdż z Wydziału Chemii,

dr Grzegorz Glabisz z Wydziału Historii,

dr Jagoda Dominika Litowczenko-Cybulska z Centrum NanoBioMedycznego,

dr Szymon Sobczak z Wydziału Chemii,

dr Kinga Stefanowska z Wydziału Chemii,

mgr Krzysztof Szulc Krzysztof Szulc z Wydziału Fizyki.

Wśród stypendystów są także nasi naukowcy, którzy uczestniczyli w projektach innych uczelni.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. Nagrodzeni w tym roku badacze zostali wybrani z grona 794 kandydatów. W tym roku stypendia zostały przyznane po raz trzydziesty.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://fnp.org.pl/konkurs-start-2022-rozstrzygniety/

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048