Data publikacji w serwisie:

Naukowcy z UAM stypendystami Fulbrighta

Znamy już wyniki rekrutacji na stypendia Fulbrighta na rok akademicki 2019-2020. Wśród laureatów znalazły się osoby z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 5 pracowników naukowych oraz 4 doktorantów.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest wspieranie współpracy na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi z innymi krajami. W Polsce Program Fulbrighta administrowany jest przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta i finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz amerykańskiego Departamentu Stanu.

Pełna lista stypendystów 2019-2020 wraz z kategoriami nagród znajduje się na stronie: https://fulbright.edu.pl/wyniki-rekrutacji-na-stypendia-fulbrighta-na-rok-akademicki-2019-2020/

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048