Data publikacji w serwisie:

Nowe narzędzia cyfrowe dla sztuki i humanistyki

Jak badać komunikację za pomocą gestów? Co dzieje się w naszym mózgu, gdy słuchamy muzyki? W jaki sposób digitalizować materiały archiwalne albo stworzyć wirtualne biurko? Odpowiedzi na te pytania poznają wszyscy, którzy odwiedzą w środę, 22 listopada laboratoria powstałe w ramach projektu Dariah.lab na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

UAM jest partnerem projektu rozwojowego DARIAH-PL, największego konsorcjum naukowego polskiej humanistyki, w skład którego wchodzi 16 wiodących instytucji naukowych. Liderem projektu jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Celem projektu była właśnie budowa infrastruktury Dariah.lab obejmującej narzędzia sprzętowe i programowe wykorzystujące najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz zintegrowane zasoby cyfrowe z różnych dziedzin humanistyki i nauk o sztuce.

Projekt Darian.lab właśnie dobiega końca. To co udało się zrealizować, pokazano i omówiono we wtorek 21 listopada w Sali Lubrańskiego UAM - To spotkanie nazwałabym świętem, ponieważ podsumowuje ono trzy lata pracy i stanowi otwarcie nowego sezonu z nową infrastrukturą - infrastrukturą dla humanistyki cyfrowej - mówi prof. Katarzyna Klessa, kierowniczka projektu DARIAH-PL w UAM z ramienia partnera konsorcjum.

Powstała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu infrastruktura badawcza Dariah.lab umożliwia pracę z materiałami multimedialnymi obejmującymi zasoby tekstowe, muzyczne, wizualne i przestrzenne (np. zabytki). Jest dedykowana nie tylko naukowcom - Ona jest dla instytucji kultury, dla edukacji, dla osób zainteresowanych różnego rodzaju materiałami źródłowymi, zdjęciami, historią Poznania i okolic, historią Wielkopolski. Mamy bardzo cenne zbiory, niewidziane nigdy wcześniej.  Teraz, dzięki tej infrastrukturze, dzięki temu projektowi, świat będzie mógł je zobaczyć - podkreśla prof. Katarzyna Klessa.

Można będzie się o tym przekonać w środę 22 listopada podczas dnia otwartych laboratoriów. Będą dostępne o godz. 9.00, 10.30 i 12.00. Można będzie zajrzeć np. do laboratorium MultiCo na Wydziale Neofilologii, Archiwum Audiowizualnego, czy LinguoMusa na Wydziale Nauk o Sztuce- zapowiada dr Dominika Gortych z UAM i dodaje – W tym ostatnim mamy narzędzia do badania tego, co dzieje się w mózgu podczas gdy słuchamy muzyki. Jesteśmy też w stanie zbadać, jak ten odbiór muzyki działa na nasze emocje. W związku z tym możemy na przykład poradzić firmom produkującym muzykę, jaki typ muzyki spotka się z jakim odbiorem publiczności. W laboratoriach można zobaczyć, jak badać komunikację wielowymiarowo, za pomocą nie tylko języka, ale i gestów. Można też zobaczyć, jak wygląda digitalizacja materiałów archiwalnych, jak można stare taśmy VHS przerobić na nowe formaty.

- Zapraszamy na stronę naszego projektu https://lab.dariah.pl/. Znajduje się tam katalog zasobów z krótkimi opisami każdego zasobu i prowadzącymi do nich linkami. Jeśli chodzi o UAM, mamy stronę https://lab.dariah.pl/moduly-uam/, gdzie znajdują się informacje o naszych modułach - dodaje prof. Katarzyna Klessa.

Od nowego roku cała infrastruktura powstała w ramach projektu będzie odpłatnie dostępna dla publiczności. Naukowcy będą mogli korzystać z niej bezpłatnie.

Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania infrastruktury Dariah.lab znajdują się w planie seminarium: https://lab.dariah.pl/seminarium/

fot. Przemysław Stanula/Małgorzata Rybczyńska

Kontakt

Przemysław Stanula

4497