Data publikacji w serwisie:

Nowe obszary w rankingu tematycznym QS 2020

Opublikowano wyniki QS Subject Ranking 2020. Tegoroczna edycja QS daje UAM powody do zadowolenia. Uniwersytet został odnotowany w pięciu obszarach: Językoznawstwo (Linguistics): pozycja 101-150 (pierwsze miejsce w kraju), anglistyka (English Language & Literature) pozycja 251-300 (trzecie miejsce w kraju), nauki biologiczne (Biological sciences) pozycja 551-600 (czwarte miejsce w kraju), chemia (Chemistry) pozycja 551-600 (szóste miejsce w kraju), fizyka i astronomia (Physics & Astronomy) pozycja 551-600 (siódme miejsce w kraju).

Ranking QS zaliczany jest do grupy najbardziej prestiżowych rankingów, obok World University Rankings - Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (tzw. Ranking Szanghajski), czy U-Multirank University Ranking. Od 2011 r. oprócz światowego rankingu uczelni (QS World University Ranking) publikowane są także wyniki dla wybranych obszarów (dziedzin i dyscyplin). W edycji 2020 kryteria rankingu spełniło łącznie 1368 instytucji w ramach 48 obszarów.


– Należy zwrócić uwagę, że proponowana metodologia rankingowania różni się istotnie dla poszczególnych obszarów czy dyscyplin – mówi prof. Ryszard Naskręcki, prorektor UAM. – Przede wszystkim wagi poszczególnych wskaźników różnią się zarówno dla poszczególnych dziedzin (broad subject), ale i także dla poszczególnych dyscyplin (subject). Lista rankingowa tworzona jest w oparciu o następujące kryteria: badania reputacji uczelni (przez naukowców i pracodawców), cytowalność publikacji oraz indeks Hirscha (wskaźniki bibliometryczne). I tak -  w obszarze nauk humanistycznych i społecznych waga „reputacji” wynosi łącznie aż 80% punktów, podczas gdy dla nauk przyrodniczych i ścisłych stanowi ona jedynie 50%. Jeszcze większe różnice występują na poziomie dyscyplin i subdyscyplin. Dla „lingwistyki” waga reputacji stanowi aż 90% punktów, a z kolei dla nauk biologicznych wynosi ona 50% - mówi prorektor UAM.


- Duże zróżnicowanie występuje także w zakresie tzw. „kryteriów wejścia”. I tak - dla biologii wymagana jest liczba minimum 170 publikacji naukowych indeksowanych w bazie Scopus w okresie ostatnich 5 lat.  W przypadku historii, czy geografii liczba ta wynosi już tylko 30 publikacji, a dla filozofii, czy teologii jedynie 10. Powyższe informacje są niezbędne, aby w sposób właściwy zinterpretować poszczególne wyniki. Należy także wziąć pod uwagę liczbę uczelni, które są rankingowane w danym obszarze lub dyscyplinie - dodaje prof. Naskręcki.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497