Data publikacji w serwisie:

Nowe studia magisterskie na Wydziale Neofilologii UAM – tłumaczenie ustne

Tłumaczenie ustne to nowe, unikalne w skali kraju studia magisterskie II stopnia, na które będzie można się zapisać podczas rekrutacji na rok akademicki 2020/21. Kierunek adresowany jest do  absolwentów studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków, którzy legitymują się znajomością języków obcych na odpowiednim poziomie (trzech z czterech do wyboru: polski, angielski, francuski, niemiecki).

Studia te mają na celu przygotowanie wysokiej klasy tłumaczy ustnych (konferencyjnych, symultanicznych, konsekutywnych i środowiskowych). Przeznaczone są także dla osób, które chcą podjąć pracę, w której niezbędne jest płynne posługiwanie się kilkoma językami obcymi (firmy międzynarodowe, jednostki administracji, targi, konsulaty, ambasady, media itp.).

W czasie nauki studenci uczestniczą w wielu specjalistycznych ćwiczeniach w specjalnych kabinach, w zainscenizowanych konferencjach, naradach, czy spotkaniach. Uczą się występowania publicznego, a także poznają specjalistyczną terminologię.

W programie przewidziano również zajęcia z tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych prawniczych, naukowych, technicznych, medycznych czy multimedialnych.

Kształcenie jest prowadzone przez wysokiej klasy nauczycieli akademickich Wydziału Neofilologii UAM, ale również przez praktykujących tłumaczy kabinowych, w tym również akredytowanych tłumaczy Komisji Europejskiej.

W toku studiów przewidziano wyjazd studyjny do Komisji Europejskiej, aby zapoznać studentów z pracą tłumaczy w kabinie polskiej. Zaplanowano również różnego typu warsztaty i praktyki zawodowe w instytucjach i firmach krajowych i międzynarodowych.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497