Data publikacji w serwisie:

Nowy rok szkolny w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach

Także w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Słubicach uczniowie rozpoczęli w poniedziałek rok szkolny. Szkoła powstała w ubiegłym roku i mieści się w budynku Collegium Polonicum.

Podczas uroczystej inauguracji uczniów liceum powitali: Prorektor UAM prof. Tadeusz Wallas oraz Dyrektor szkoły dr Jan Zgrzywa. - Życzę satysfakcji. Satysfakcji z tego, że uczyć się będziecie w liceum, które jest ważną częścią naszego uniwersytetu – mówił do zebranych prof. Tadeusz Wallas. – Zobowiązuje nas to, by osoby podejmujące tutaj naukę cały czas poszerzały swoją wiedzę i umiejętności. Mam nadzieję, że ta decyzja w przyszłości pomoże wam w dostaniu się na wymarzony kierunek studiów i znalezieniu satysfakcjonującego miejsca na rynku pracy – dodał Prorektor.

Liceum zostało pomyślane jako szkoła dla ambitnych uczniów chcących rozszerzać swoją wiedzę objętą programem szkolnym i spotykać się z nauczycielami, którzy z pasją tę wiedzę przekazują. Kadrę pedagogiczną Liceum tworzą najlepsi specjaliści w swoich dyscyplinach, łączący wiedzę z talentem dydaktycznym. Wśród nich są pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni UAM. Uczniowie kształcą się w ramach trzech ścieżek profilowych: humanistycznej, biologiczno-chemicznej oraz matematyczno-fizycznej. Naukę w pierwszej klasie rozpoczęły 53 osoby.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048