Data publikacji w serwisie:

O Europie XXI wieku w Collegium Polonicum

Na temat współczesnych problemów starego kontynentu dyskutują w Collegium Polonicum w Słubicach uczestnicy XIX Międzynarodowej konferencji naukowej pod hasłem  „Europa XXI wieku. Wewnętrzne i zewnętrzne granice Unii Europejskiej".

W konferencji bierze udział około 200 uczestników m.in. z Polski, Niemiec, Rosji, Kazachstanu, Ukrainy i Szwecji. Są to naukowcy reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz zainteresowani problemami Unii Europejskiej i jej relacjami z bliższym, a także dalszym otoczeniem. Pojęciem, wokół którego toczy się dyskusja jest granica w jej różnych aspektach - politycznym, ekonomicznym, socjalnym, kulturowym, historycznym czy mentalnościowym.

- Chodzi nam o to, żeby podczas słubickiej konferencji spotkali się nie tylko politolodzy, ale też osoby które uprawiają inne dyscypliny naukowe – mówił otwierając spotkanie prof. Tadeusz Wallas, Prorektor UAM ds. kadry i finansów – Zależy nam, aby na problem europejski, przynajmniej w ramach tej konferencji, spoglądać nieco szerzej, interdyscyplinarnie – dodał.

Podczas pierwszego dnia konferencji wręczono Nagrodę im. Profesora Czesława Mojsiewicza za najlepszą publikację o tematyce politologicznej. Przyznana została prof. Patrycji Szostok za monografię pt. „Poczucie podmiotowości komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym w Polsce”. Wyróżnienia otrzymali: dr Tomasz Pugacewicz za: „Teorie polityki zagranicznej: perspektywa amerykańskiej analizy polityki zagranicznej” oraz prof. Jędrzej Skrzypczak za: „Reakcja na krytykę medialną. Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów”.

Konferencja potrwa do piątku 8 lutego. Jej organizatorami są: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Collegium Polonicum w Słubicach - wspólna placówka naukowo-badawcza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Fot. Jagoda Haloszka, Katarzyna Szmythaber, Krzysztof Duda

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048