Data publikacji w serwisie:

O „Ustawie 2.0” na UAM

Wyzwania związane z wdrażaniem postanowień reformy szkolnictwa wyższego były głównym tematem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ustawa 2.0 – rozwiązania statutowe w sprawach pracowniczych”. Wydarzenie odbyło się 14 marca w Collegium Minus UAM.

Celem konferencji było dzielenie się dobrymi praktykami oraz wymiana doświadczeń naukowych z zakresu prawa pracy oraz prawa o szkolnictwie wyższym. Program spotkania przewidywał dwie części: teoretyczną, w której zostały przedyskutowane problemy unormowania pracy nauczyciela akademickiego w świetle obowiązujących przepisów oraz panelową, podczas której wystąpiły osoby na co dzień rozwiązujące problemy prawnej regulacji pracy nauczyciela akademickiego – rektorzy i prorektorzy reprezentujący uczelnie z kraju.

Konferencja zorganizowana została  z inicjatywy Rektora UAM prof. Andrzeja Lesickiego i Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. Romana Budzinowskiego. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://pracownik-2-0.amu.edu.pl/

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048