Data publikacji w serwisie:

Odnowienie doktoratu prof. Benicjusza Głębockiego

26 stycznia 1968 roku odbyła się promocja doktorska Benicjusza Głębockiego. W poniedziałek, 4 marca, zgodnie z akademicką tradycją, uroczyście odnowiono doktorat naukowca, dziś już profesora.

Prof. Benicjusz Głębocki pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, zastępcy dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Żywnościowej i Wsi. Został wyróżniony wieloma nagrodami naukowymi i odznaczeniami państwowymi, w tym Złotym Krzyżem Zasługi czy Odznaką Honorową Miasta Poznania.

- Proszę przyjąć w imieniu całej wspólnoty naszego Uniwersytetu najlepsze życzenia długich lat życia w zdrowiu i poczuciu satysfakcji z imponujących dokonań swoich i wychowanków, a także szczęścia, pomyślności i niewyczerpanych źródeł optymizmu, którym Pan Profesor obdarza na co dzień swoich uczniów i współpracowników – mówił podczas uroczystości JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki.

Laudację wygłosiła prof. Anna Kołodziejczak, promotor odnowienia doktoratu, która mówiła m.in. o znacznym dorobku profesora w zakresie geografii rolnictwa. Sam prof. Benicjusz Głębocki mówił: - Jestem niezwykle szczęśliwy, że 50-lecie odnowy mego doktoratu przypada w roku jubileuszowym naszego uniwersytetu, z którym związany jestem 66 lat. Aż się wierzyć nie chce! – dodał uśmiechając się profesor.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048