Data publikacji w serwisie:

Odszedł prof. zw. dr hab. Jan Sandorski

28 grudnia, w piątek w wieku 78 lat zmarł prof. zw. dr hab. Jan Sandorski, emerytowany Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Profesor był wybitnym znawcą prawa międzynarodowego publicznego i uznanym światowym autorytetem zwłaszcza w zakresie prawa traktatów i praw człowieka. Jego dorobek naukowy obejmuje wiele znaczących pozycji nie tylko z wymienionej problematyki, ale także  stosunków polsko-niemieckich oraz Poznańskiego Czerwca 1956 r. Jest autorem niezwykle poczytnego zbioru anegdot z życia Wydziału Prawa i Administracji pt. „Nie deptać prawników”; trzecie, rozszerzone wydanie tej książki ukaże się wiosną 2019 r.  
Z Wydziałem i Uniwersytetem profesor Jan Sandorski był związany przez ponad 50 lat. W latach 1978-1984 był kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego. W latach 1982-1989 był również kierownikiem Zakładu Prawa Obrotu Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a w latach 1996-1999 rektorem Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Był członkiem Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych oraz doradcą prawnym delegacji polskiej na sesje Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Odszedł człowiek prawy i niezwykle życzliwy ludziom, ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów. Śmierć Pana Profesora to wielka strata dla nauki, dla społeczności Uniwersytetu i Wydziału oraz dla wszystkich, którzy go znali – mówi dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Roman Budzinowski.
Prof. Jan Sandorski spoczął 2 stycznia na cmentarzu Parafii Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Jasna Rola 43 w Poznaniu.