Data publikacji w serwisie:

Ogólnopolska dyskusja o akredytacji i rankingach odbędzie się na UAM

Około 60 przedstawicieli władz wyższych uczelni z całej Polski weźmie udział w rozpoczynającym się w czwartek 17 marca spotkaniu pod hasłem Konwersatorium Poznańskie Akredytacje i Rankingi. W dyskusji wezmą udział: rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska oraz prorektorka prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, a także prof. Aldona Dutkiewicz, członkini Zespołu ds. Monitorowania Realizacji Strategii Rozwoju i Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia UAM.

Podczas kilku paneli omówione zostaną zagadnienia dotyczące rankingów i akredytacji. Pierwszy z nich dotyczyć będzie usług konsultingowych dla uczelni wyższych jako źródła innowacji oraz wsparcia w budowaniu kultury jakości. Paneliści w drugiej części spotkania podzielą się doświadczeniami związanymi z pracą w obszarze rankingów na reprezentowanych przez nich uczelniach, a podczas dyskusji postarają się odpowiedzieć na pytanie o ich znaczenie dla uczelni. Akredytacje jako narządzie zapewniania i podnoszenia jakości kształcenia będą tematem trzeciego panelu, natomiast uczestnicy czwartej części rozmawiać będą o rankingach i akredytacjach w kontekście Uniwersytetów Europejskich. Kolejny panel otworzy dyskusję dotyczącą znaczenia akredytacji i rankingów, jak również oczekiwań wobec nich, na różnorodne perspektywy akademickich i pozaakademickich interesariuszy i adresatów tych narzędzi oceny i pomiaru oferty akademickich uczelni wyższych. Podczas ostatniego z paneli uczestnicy rozmawiać będą o przyszłości rankingów. Spróbują znaleźć odpowiedzi na pytania: czy warto zawalczyć o miejsce w światowych rankingach uczelni wyższych? Oraz: czy rankingi krajowe mają znaczenie?

Spotkanie zakończy się w piątek 18 marca. Organizatorami są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Komisja ds. Akredytacji i Rankingów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnika Poznańska.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048