Data publikacji w serwisie:

Ogólnopolska Konferencja Mediów Studenckich na WNPiD

Często są pierwszą zawodową praktykę dla przyszłych dziennikarzy i dziennikarek – media studenckie są tematem ogólnopolskiej konferencji, która odbywa się w dniach 21-22 marca, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Uczestnicy konferencji „Od mediów studenckich do ogólnopolskich” mają możliwość wymiany doświadczeń i spotkania się z profesjonalistami z branży dziennikarskiej.

– Konferencja ma przypomnieć i pokazać szerszej publiczności ogromną, ale często niedocenianą rolę mediów akademickich i studenckich w rozwoju warsztatu dziennikarskiego – mówi dr Szymon Ossowski, prodziekan ds. studenckich WNPiD UAM. – To podczas studiów, właśnie w mediach uczelnianych studenci stawiali i nadal stawiają pierwsze kroki w karierze dziennikarskiej. Wielu wybitnych i znanych polskich dziennikarzy tak rozpoczynało swoją karierę. Konferencja to też okazja, żeby te ścieżki kariery przybliżyć obecnym, młodym adeptom tego zawodu – dodaje dr Ossowski.

W programie wydarzenia znalazł się panel ekspercki z udziałem dziennikarzy mediów ogólnopolskich m.in: Wojciecha Bojanowskiego, Małgorzaty Mielcarek, Marcina Kubata.

Organizatorami konferencji są: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048