Data publikacji w serwisie:

Orły szkolą się na UAM

19 stycznia, prorektor ds. studenckich i kształcenia, prof. Joanna Wójcik, uhonorowała wszystkich uczestników projektu „Szkoła Orłów”, który trwał przez ostatnie trzy lata. Przedsięwzięcie miało na celu stworzenia ścieżki edukacyjnej dla wybitnie uzdolnionych studentów, poprzez realizację kształcenia opartego na tutoringu. Laureaci projektu, już w trakcie I roku studiów, w semestrze letnim 2018/2019, rozpoczęli współpracę z trzema nauczycielami akademickimi, aby w ostatnich dwóch semestrach kontynuować ją z jednym, wybranym przez nich tutorem.

Zgodnie z założeniami projektu, studenci mieli stworzyć artykuł naukowy, który zostanie skierowany do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych. Projekt ukończyło sześcioro studentów:

- Sofya Chashchina, Wydział Prawa i Administracji UAM – „Współczesne tendencje w obszarze ochrony konsumentów na rynku usług finansowych z uwzględnieniem regulacji instytucji ochrony konsumentów: Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

- Marianna Kowal, Wydział Nauk o Sztuce UAM - „Tabulatura z historią. O mało znanym XVII-wiecznym rękopisie z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu”.

- Kamila Malinowska, Wydział Neofilologii UAM - „Autobiografia jako akt performatywny. Analiza powieści autobiograficznych Leonory Christiny Skov”.

- Natalia Marciniak, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM - „Strajk nauczycieli z 2019 roku z perspektywy uczniów klas maturalnych. Wyniki badania ankietowego”.

- Przemysław Wąsik, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM - „Wizerunek czarnoskórych bohaterów w polskim kinie popularnym”.

- Malwina Lirka, Wydział Nauk o Sztuce UAM - „Pozainstytucjonalne formy wystawiennicze w Polsce na przestrzeni ostatnich lat”.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497