Data publikacji w serwisie:

„Osoba ludzka” na Wydziale Historycznym UAM

„Osoba ludzka, jej prawa i obowiązki” to temat konferencji, która odbyła się w poniedziałek, 14 stycznia, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański.

Konferencja zamknęła cykl ogólnopolskich debat w ramach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas spotkania naukowcy rozmawiali o człowieku, przynależnych mu prawach i obowiązkach, czy też o idei „nowego humanizmu”, charakteryzującej się solidarnością, zdolnością do dialogu i spotkań, a także zdolnością do tworzenia rozwiązań mających na celu zwiększenie otwartości europejskich społeczeństw.

Konferencję rozpoczął Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki, który poprosił o chwilę zadumy, która miała wyrazić solidarność z wszystkimi, którzy modlili się o zdrowie i życie Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.

- Tematyka dzisiejszego spotkania jest niezwykle istotna – mówił  dalej JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki otwierając konferencję. – Godność każdej istoty ludzkiej, oparta na jej rozumności i wolności, wymaga bezwarunkowego uznania i szacunku. To z niej wynika dążenie do prawdy, dobra i piękna, stanowiące duchowy wymiar człowieka, dopełniane przez jego psychikę i fizyczność – zaznaczył prof. Lesicki.

- Używając metaforycznego języka można powiedzieć, że prawa osoby ludzkiej, prawa człowieka, są wpisane w jego DNA – przypominał JM Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie, ks. prof. Józef Bremer, zwracając jednocześnie uwagę na zmienność naszej rzeczywistości i wyzwania z tym związane.

W swoim konferencyjnym wystąpieniu abp Stanisław Gądecki przywołał natomiast kolejno: prawa noachickie, Powszechną Deklarację Praw Człowieka i katolicką naukę społeczną.

Cykl spotkań w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, podsumował minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W swoim wystąpieniu zauważył, że większość poruszanych podczas spotkań tematów jest obszarami sporu politycznego: - Brak nam kultury porozumiewania się, kultury szukania zgody na to, aby przynajmniej te najważniejsze problemy społeczne traktować ponad politycznie – mówił wicepremier. Podczas jego wystąpienia odbył się niemy protest wykładowców i studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, dotyczący zniesienia etnologii jako osobnej dyscypliny naukowej i włączenia jej do nauk o kulturze i religii.

Organizatorem konferencji było MNiSW wraz z Radą do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048