Data publikacji w serwisie:

Oświadczenie Kolegium Rektorów Miasta Poznania

Jako rektorzy publicznych uczelni miasta Poznania, wyrażamy głębokie zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami w naszym kraju. Od kilku dni trwają protesty mające swoje źródło w budzącym wielkie emocje wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który naruszył delikatną równowagę społeczną pomiędzy poglądami zwolenników pro-choice i pro-life.

Wyrokiem, który z niewiadomych przyczyn został ogłoszony w szczycie zachorowań na COVID-19, kiedy wszystkie siły społeczeństwa powinny być skierowane na ograniczenie skutków drugiej fali pandemii. Protesty te stanowią natomiast realne i poważne zagrożenie epidemiczne, przyczyniając się do rozprzestrzeniania się pandemii. Mnożą się także przypadki przemocy i agresji, pogłębiają społeczne podziały.

Apelujemy do wszystkich stron konfliktu o zachowanie zasad bezpieczeństwa, niestosowanie przemocy, zachowanie wzajemnego szacunku i stosowania wyłącznie pokojowych form publicznej debaty. Wśród protestujących przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego jest wiele osób młodych, naszych studentek i studentów, doktorantek i doktorantów, słusznie upominających się o swoje prawa obywatelskie, o prawo do decydowania o własnym życiu.

Przede wszystkim jednak zwracamy się do władz państwowych i polityków, odpowiedzialnych za losy Polski, Polek i Polaków, o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do rozwiązania tego konfliktu w drodze społecznego dialogu i porozumienia. Apelujemy o wzięcie pod uwagę głosu kobiet, organizacji pozarządowych, rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, naukowców etc. Przede wszystkim jednak prosimy o zastosowanie wszelkich pokojowych środków zmierzających do uspokojenia sytuacji, która z dnia na dzień staje się coraz bardziej niebezpieczna.

Kolegium Rektorów Miasta Poznania


Pobierz Oświadczenie Kolegium Rektorów Miasta Poznania (plik PDF)