Data publikacji w serwisie:

Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju: rośnie pozycja UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu już po raz drugi został sklasyfikowany w Times Higher Education Impact Rankings – zestawieniu, które ocenia uczelnie wyższe przez pryzmat realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Najwyższą ocenę otrzymał w ramach realizacji działań na rzecz Celu 17 „Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju”, plasując się na pozycji 301-400 na świecie (rok temu 601-800) i awansując na 2 miejsce w Polsce.

Równie wysoką pozycję na świecie UAM zajął w obszarze działań na rzecz Celu 10 „Przeciwdziałanie nierównościom”, co pozwoliło mu utrzymać się także na 1 miejscu w kraju (ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym). UAM pozostał także liderem w Polsce w ramach Celu 3 „Działania na rzecz jakości edukacji”, a w obszarze działań na rzecz Celu 13 „Ochrona klimatu” zachował 2 pozycję w kraju. W obu przypadkach nasz Uniwersytet uplasował się na miejscu 401-600 na świecie. W zestawieniu ogólnym UAM utrzymał się na pozycji 801-1000 na świecie, co pozycjonuje nas na 5 miejscu w kraju.

THE Impact Rankings jest jedyną klasyfikacją, która ocenia uczelnie wyższe przez pryzmat realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie ONZ w ramach programu Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. W tegorocznej klasyfikacji uwzględniono 1406 uczelni z 106 krajów.

Cele Zrównoważonego Rozwoju obejmują szeroki zakres wyzwań, przede wszystkim dotyczą działań na rzecz obszarów: ubóstwa, głodu, zdrowia, edukacji, równości płci, zmian klimatu, pokoju i sprawiedliwości społecznej. Stanowią wezwanie do działania w ramach międzynarodowego partnerstwa. To także impuls dla szkolnictwa wyższego, które, będąc odpowiedzialnym za realizację trzeciej misji, podejmuje pracę na rzecz ich osiągnięcia.

Pierwszą trójkę rankingu światowego stanowią: Western Sydney University, Arizona State University (Temple) oraz Western University (Ontario).

Pełne zestawienie THE Impact Rankings 2022 dostępne jest na stronie organizatora: The Times Higher Education Impact Rankings 2022