Data publikacji w serwisie:

Pięcioro młodych badaczy z UAM ze stypendiami Miasta

Maciej Behnke, Iwona Janica, Katarzyna Mituła, Szymon Sobczak i Kinga Katarzyna Stefanowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znaleźli się w gronie laureatów Stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. We wtorek, 22 czerwca, na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania odbyło się wręczenie stypendiów.

Młodych naukowców wyróżniono:

Maciej Behnke – za wyróżniający się dorobek naukowy w dziedzinie badań nad wpływem procesów emocjonalnych – w tym głównie emocji pozytywnych – na psychofizjologiczne funkcjonowanie człowieka.

Iwona Janica – za innowacyjne badania nad otrzymywaniem i zastosowaniem ultracienkich materiałów dwuwymiarowych (MoS2 i wermikulit) w elektronice oraz termoizolacji.

Katarzyna Mituła - za innowacyjne badania w dziedzinie chemii krzemoorganicznej oraz wybitne osiągnięcia naukowe.

Szymon Sobczak – za badania poświęcone właściwościom chemicznym i fizycznym ciała stałego poddanym działaniom wysokiego ciśnienia.

Kinga Katarzyna Stefanowska – za wybitne osiągnięcia naukowe oraz opracowanie metod syntez nowych, nienasyconych pochodnych związków krzemoorganicznych - silanów oraz silsekwioksanów.

Stypendystki i Stypendyści otrzymają jednorazowe wypłaty w wysokości 9 230 zł.

Fot. Maciej Nowaczyk

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048