Data publikacji w serwisie:

Pierwsze spotkanie Rady Doradczej sieci EPICUR

W poniedziałek, 19 kwietnia, po raz pierwszy zebrała się zdalnie Rada Doradcza konsorcjum EPICUR, w którego skład wchodzi 8 uniwersytetów, w tym UAM. Każdego partnera reprezentowała osoba podejmująca decyzje strategiczne oraz koordynatorzy strategiczni projektów EPICUR Education i EPICUR Research.

Przedstawicielkami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu były: JMR prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska i Dominika Kulczyk - Prezeska Kulczyk Foundation i właścicielka Grupy Polenergia, pierwszej polskiej prywatnej firmy, która postawiła na odnawialne źródła energii. Jej głos, jako osoby z wielkim doświadczeniem w biznesie oraz działalności prospołecznej, podkreślił znaczenie tego rodzaju aktywności środowiska akademickiego i konieczność wychodzenia z pomieszczeń uniwersytetu do różnych grup społecznych

Podczas pierwszego spotkania Rady Doradczej (Advisory Board) rozmawiano m.in. o projektach: EPICUR Education i EPICUR Research oraz wstępnie dyskutowano na temat działań sojuszu EPICUR.


Rada pełni rolę doradczą dla EPICURa. Jej zadaniem jest ocena przyszłej strategii konsorcjum, ma być wsparciem w wielu aspektach jego działalności. Jest także przestrzenią do wymiany myśli wśród europejskich ekspertów. Działania Rady mają na celu zwiększenie wpływu konsorcjum EPICUR wśród europejskich instytucji.

Konsorcjum powstało w czerwcu 2019 roku w ramach unijnego projektu Uniwersytetów Europejskich. W jego skład wchodzi 8 uczelni:
- University of Strasbourg (lider projektu), (Francja); Université de Strasbourg,
- University of Amsterdam (Niderlandy); Universiteit van Amsterdam,
- University of Freiburg (Niemcy); Albert‐Ludwigs‐Universitat Freiburg,
- Karlsruhe Institute of Technology (Niemcy); Karlsruher Institut für Technologie,
- University of Haute‐Alsace (Francja); Universite de Haute-Alsace,
- University of Natural Resources And Life Sciences (Austria); University Bodenkultur Wien,
- Aristotle University of Thessaloniki (Grecja) ,
- Adam Mickiewicz University, Poznań (Polska); Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska.

Po zakończeniu fazy pilotażowej projektu Uniwersytetów Europejskich w 2022 r. powstaną raporty, które będą podstawą do przygotowania przez Komisję Europejską szczegółowej koncepcji European Education Area oraz European Reserch Area. Te dwa akty prawne nakreślą kierunek rozwoju i finansowania nauki w Unii Europejskiej po 2025 r.- Konsorcjum EPICUR “testuje” teraz to, co będzie przyszłością wszystkich uczelni za kilka lat. Udział polskich przedstawicieli, tak uczelni jak i członków Advisory Board, pozwala współtworzyć przyszłe rozwiązania prawne i instytucjonalne - mówi prof. Rafał Witkowski, prorektor UAM ds. współpracy międzynarodowej.

Uniwersytety Europejskie to ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE, które podzielają długoterminową strategię i promują europejskie wartości i tożsamość. Idea ich utworzenia ma na celu znaczne zwiększenie mobilności studentów i pracowników oraz wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497