Data publikacji w serwisie:

Pierwsze takie badania w Polsce seksuologów z UAM

Doświadczenia rodzeństwa osób wykorzystanych seksualnie w dzieciństwie - to temat badań naukowców z Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki  UAM. To bardzo trudny projekt, ale jego realizacja może przyczynić się do wypracowania strategii pomocy. Dlatego seksuolodzy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu liczą, że takie osoby skontaktują się z nimi.

- Prowadzony przez nas projekt badawczy dotyczy doświadczeń braci i sióstr osób, które w dzieciństwie zostały wykorzystane seksualnie. Doświadczenia rodzeństwa, jak dotąd, w niewielkim stopniu były przedmiotem analiz naukowych, w związku z czym niewiele wiadomo na ich temat - mówi dr Monika Zielona Jenek. - Celem naszego projektu jest lepsze zrozumienie doświadczeń rodzeństwa oraz – na tej podstawie – zidentyfikowanie ich potrzeb wsparcia – dodaje naukowczyni.

Jak informują seksuolodzy z UAM, badania w tej grupie są w Polsce prowadzone po raz pierwszy, a i na świecie rozpoczęły się niedawno. - Zależy nam, by dotrzeć do jak największej liczby osób, których dotyczy projekt, by mogły wypowiedzieć się w sprawie swoich doświadczeń - podkreśla dr Zielona-Jenek. Jak dodaje - wydają się być "niewidzialni", wcześniej nie zauważani, nie pytani, w tle swojego bezpośrednio poszkodowanego rodzeństwa. Być może dlatego tak trudno jest nam do nich dotrzeć - przypuszcza dr Zielona-Jenek.

Pytana o przyczyny podjęcia akurat tego, trudnego tematu badawczego, dr Monika Zielona-Jenek wyjaśnia: - Zarówno jako badaczki, jak i jako klinicystki zauważamy, że seksualne wykorzystania dziecka oddziałuje także na jego otoczenie. Funkcjonowanie osób dotkniętych seksualnym wykorzystaniem stanowi przedmiot badań od kilku dekad, co pozwala na budowanie strategii diagnostycznych i interwencyjnych opartych o ugruntowaną wiedzę naukową. Sytuacja dotycząca znaczenia takiego wydarzenia w życiu bliskich dziecka jest jednak odmienna - mówi dr Zielona-Jenek.

Prowadzone przez zespół naukowców badanie jest podporządkowane dwóm celom: poznawczemu (lepszemu zrozumieniu, jak dalece i w jakiej formie zaistnienie wykorzystania seksualnego dziecka ma wpływ na inne osoby z jego otoczenia, tu: na inne dzieci w rodzinie), a także aplikacyjnemu. Badacze zakładają, że zgromadzone dane empiryczne pozwolą kształtować oparte na wiedzy naukowej strategie pomocy rodzinom dzieci wykorzystanych seksualnie.

Dodatkowe informacje o projekcie oraz możliwość zgłoszenia udziału w nim znajdują się na stronie Zakładu: http://seksuologia.amu.edu.pl/?page_id=2458 O projekcie można także przeczytać na Facebooku: https://www.facebook.com/doswiadczeniarodzenstwa

Badania realizowane w Polsce są częścią projektu międzynarodowego, którego głównym koordynatorem jest dr Rosaleen McElvaney (School of Nursing and Human Sciences, Dublin City University). Kierowniczką projektu na UAM jest prof. Maria Beisert.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048