Data publikacji w serwisie:

Pierwszy numer „Connecting Audiences Polska"

Właśnie ukazał się pierwszy numer „Connecting Audiences Polska" – magazynu dla profesjonalistów w kulturze.

Zamieszczono w nim wywiady, artykuły, opinie, źródła wiedzy i inspiracje dotyczące zarządzania, marketingu w kulturze i rozwoju publiczności. Czasopismo powstało we współpracy UAM z partnerami z Danii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch oraz Ameryki Łacińskiej. W międzynarodowym gronie redakcyjnym znaleźli się pracownicy związani z Instytutem Kulturoznawstwa UAM i Regionalnym Obserwatorium Kultury UAM (dr Piotr Firych i dr Marcin Poprawski).

Link do bezpłatnego pobrania magazynu: https://www.nufoundation.pl/capl

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048