Data publikacji w serwisie:

Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej hub kwantowy w Poznaniu

W piątek 4 lutego 2022 roku, w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, podpisano porozumienie, na mocy którego w Poznaniu powstanie pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej hub kwantowy. PCSS, afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, dołącza do sieci IBM Quantum Network i wspólnie z polskimi naukowcami oraz IBM będzie rozwijać technologie obliczeń kwantowych i ich zastosowań. Projekty będą realizowane we współpracy z pozostałymi węzłami światowego ekosystemu IBM Quantum Network.

Podczas wydarzenia, UAM oraz Politechnika Poznańska podpisały wraz z firmą IBM list intencyjny w sprawie utworzenia kierunków studiów związanych z informatyką kwantową. Wiceminister resortu Nauki i Edukacji, Wojciech Murdzek, mówił podczas spotkania: - Krok, który robimy, jest niezwykle ważny, bo równolegle musi toczyć się dyskusja o technologii, o dostępie, o pojawieniu się kiedyś już fizycznie w Polsce takiego komputera kwantowego. Prorektor UAM ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, prof. Michał Banaszak dodał: - Chciałbym, aby uniwersytet uczestniczył nie tylko w projektach dydaktycznych, ale też naukowych, ponieważ mamy grupę naukowców zajmującą się technologiami kwantowymi. W ubiegłym roku prof. Adam Miranowicz otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozwój technologii kwantowych i są to badania na światowym poziomie, także myślę, że w tym obszarze UAM będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć - dodał prof. Banaszak.

Dostępne już dziś wyniki badań potwierdzają ogromną i stale rosnącą wydajność komputerów kwantowych. Algorytmy kwantowe w powiązaniu z wykorzystaniem mocy obliczeniowej superkomputerów są w stanie poradzić sobie ze złożonymi zadaniami matematycznymi i informatycznymi nieprównanie szybciej, niż te powszechnie dziś stosowne.

Komputery kwantowe pozwolą przeprowadzić najbardziej skomplikowane, wieloczynnikowe i wieloparametryczne symulacje w złożonych oraz dynamicznych procesach z zakresu inżynierii materiałowej oraz nauk o życiu, w tym chemii i biomedycynie oraz innowacji w przemyśle farmaceutycznym. Państwo polskie będzie je wykorzystywać na potrzeby cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, w tym także jako wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań w przemyśle, technologiach kosmicznych, metrologii, czy też w modelowaniu kryzysowym.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497