Data publikacji w serwisie:

Po raz kolejny UAM w 1000 najlepszych uczelni świata. Ranking szanghajski 2023

Opublikowano wyniki Academic Ranking of World Universities (rankingu szanghajskiego). W światowej czołówce niezmiennie znajdują się Harvard University i Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu utrzymał swoją pozycję i tak jak w poprzednich dwóch latach uplasował się w przedziale 901-1000.

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu utrzymał swoją pozycję i kolejny raz znaleźliśmy się pośród tysiąca najlepszych szkół wyższych na świecie. Ranking szanghajski bierze pod uwagę ponad 20 tysięcy jednostek naukowych z całego świata, więc to bardzo dobry wynik. Udoskonalając naukę i dydaktykę, mamy nadzieję w przyszłości zajmować wyższe miejsca, nie tylko w tym, ale we wszystkich rankingach – mówił prof. Tadeusz Wallas, prorektor UAM ds. kadr i rozwoju.


W tym roku sklasyfikowanych zostało 9 uczelni z Polski. Czołowe miejsca zajęły: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski (401-500 na świecie) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza (801-900 na świecie).


W stosunku do roku ubiegłego UAM odnotował wzrost we wskaźniku oceniającym publikacje w Nature i Science (N&S). Wskaźniki oceniające aktywność pracowników (PCP) oraz prace indeksowane w Science Citation Index‐Expanded i Social Science Citation Index bazy Web of Science (PUB) uzyskały kolejno o 2.6 i 0.6 pkt. mniej niż w roku ubiegłym.


Ranking szanghajski ocenia uczelnie wyższe, wykorzystując dane o laureatach nagrody Nobla i medalu Fieldsa, najwyżej cytowanych pracach, artykułach opublikowanych w Nature i Science oraz dane z baz Science Citation Index‐Expanded i Social Science Citation Index (Clarivate Analytics).


Link do całego zestawienia: https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2023
Link do metodologii rankingu: https://www.shanghairanking.com/methodology/arwu/2023

Kontakt

Przemysław Stanula

4497