Data publikacji w serwisie:

Podróże palcem po ekranie

Cyfrowy plan Poznania to projekt zrealizowany dzięki współpracy dra Dawida Abramowicza z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM z nauczycielami geografii, Urzędem Miasta Poznania i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Mapa wzbogaci się wkrótce o kolejną aktualizację - TOP 15, warstwę przedstawiającą najważniejsze, zdaniem autorów, obiekty o znaczeniu geograficznym, historycznym i kulturowym w mieście.

- Mapa skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli geografii z Poznania oraz mieszkańców i osób zainteresowanych geograficznymi fyrtlami w mieście - wyjaśnia dr Dawid Abramowicz, inicjator projektu. - To propozycja wybranych obiektów, które mogą zostać wykorzystane w edukacji geograficznej i ekologicznej na terenie miasta. Z punktu widzenia nauczycieli geografii mapa może posłużyć jako inspiracja do przygotowania zajęć terenowych w okolicy szkoły, uwzględniając zaproponowaną tematykę, treści kształcenia spójne z podstawą programową z geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz źródła wiedzy o obiektach na mapie – dodaje naukowiec.

Z planowaną aktualizacją na mapie pojawią się nowe obiekty, opisy, a także nowe źródła wiedzy do każdego z nich. Plan zostanie rozszerzony o warstwę TOP 15, z takimi miejscami, jak m.in. Dzielnica Cesarska, Stare Miasto, Ostrów Tumski, Cytadela, Fort VII, rezerwaty Meteoryt Morasko i Żurawieniec, Szachty z wieżą widokową, wzgórza morenowe na północy Poznania, czy Kokoryczowe Wzgórze.

Jak wspomina dr Dawid Abramowicz, projekt rozpoczął się już w 2020 roku, gdy zaproszono nauczycieli geografii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Poznania do podzielenia się swoją opinią na temat organizacji zajęć terenowych w mieście. - Przy zastosowaniu narzędzi PPGIS (Partycypacyjne Systemy Informacji Geograficznej) nauczyciele zaznaczali na zamieszczonej w geoankiecie cyfrowej mapie obiekty, które stosują w trakcie zajęć terenowych, jednocześnie informując jakie treści poruszają w trakcie zajęć - mówi naukowiec. Na podstawie uzyskanych informacji dr Dawid Abramowicz opracował warstwy wektrowe w oprogramowaniu QGIS. Łącznie zgromadzono ok. 300 obiektów, które scharakteryzowano (pod kątem położenia, cech przyrodniczych, zgromadzono fotografie i źródła o obiektach, podano związek każdego obiektu z podstawą programową geografii).

Od 2023 roku przy projekcie współpracują także osoby ze Studenckiego Koła Naukowego Geografów UAM im. Stanisława Pawłowskiego.

Mapa powstała w ramach "GEO+: wysokiej jakości programu studiów doktoranckich, realizowanego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr POWR.03.02.00-00-I039/16", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.2. Studia doktoranckie.

Na ilustracjach: warstwa tematyczna - Edukacja geograficzna na cyfrowym planie Poznania.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048