Data publikacji w serwisie:

Polska, Wielkopolska, Uniwersytet Poznański z perspektywy 100-lecia

Inauguracja działalności Uniwersytetu Poznańskiego 7 maja 1918 roku to historyczne wydarzenie, na które należy patrzeć w szerszym kontekście tego, co działo się w Polsce 100 lat temu. Obchodzony właśnie jubileusz uczelni splata się z rocznicą odzyskania przez nasz kraj niepodległości i tym właśnie tematom poświęcono konferencję „Polska, Wielkopolska, Uniwersytet Poznański z perspektywy 100-lecia”, która odbyła się w dniach 14-15 listopada na UAM.

Podczas konferencji prezentowane były wybrane wyniki badań naukowych dotyczących m.in. okoliczności, które umożliwiły odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku oraz wybuch Powstania Wielkopolskiego. Nie zabrakło także prelekcji dotyczących świata i Europy wobec odrodzenia państwa polskiego. W programie przewidziano nie tylko wykłady, lecz także panel dyskusyjny z udziałem naukowców czterech uczelni wywodzących się z Uniwersytetu Poznańskiego. Ich rozmowa toczyła się wokół tematu utworzenia uczelni jako rezultatu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

- Chciałbym złożyć podziękowania organizatorom na ręce prof. Stanisława Jankowiaka, jako, że Zakład Najnowszej Historii Polski Wydziału Historycznego UAM to ta grupa uczonych, która podjęła się trudu organizacji konferencji. Jednocześnie chciałbym zachęcić do udziału w innych planowanych wydarzeniach, które są związane ze stuleciem - mówił podczas otwarcia konferencji JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki.

Prorektor Uniwersytetu Medycznego, prof. Michał Musielak, podkreślił znaczenie współpracy między uczelniami: - Stulecie jest okazją, żeby podkreślać to co nas łączy. I jeszcze jeden kontekst: nowa ustawa, która stawia pytanie na jakiej platformie nasze uczelnie mają współpracować.

- Bardzo dobrze się stało, że pierwsza konferencja w jubileuszowym roku ma charakter historyczny, niepodległościowy, bo od czego będziemy zaczynać? Właśnie od początku. Kolejne konferencje odbędą się niebawem – powiedział prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Roman Gornowicz.

W konferencji uczestniczyli również: dyrektor Oddziału IPN w Warszawie prof. Jerzy Eisler oraz dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek, a także wiceprezydent miasta Poznania Jędrzej Solarski i Krystyna Czajka z Urzędu Marszałkowskiego.