Data publikacji w serwisie:

Porozmawiają o finansach uczelni

Prorektorzy kilkunastu polskich uniwersytetów rozmawiają w piątek 9 listopada w Poznaniu o finansach w związku ze zmianami, jakie wprowadza nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest  gospodarzem obrad Uniwersyteckiej Komisji Finansowej działającej przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).

Głównym celem spotkania jest omówienie projektu rozporządzenia MNiSzW w sprawie podziału subwencji, która zgodnie z nową ustawą, zastąpi dotychczasowe dotacje kierowane do uczelni. Członkowie Komisji wymienią również informacje na temat stanu przygotowań poszczególnych uczelni do wprowadzenia zapisów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.

W spotkaniu bierze udział także podsekretarz stanu w MNiSW prof. Sebastian Skuza.

Po obradach przedstawiciele władz polskich uniwersytetów zwiedzą także Rogalowe Muzeum Poznania oraz Bramę Poznania ICHOT.

Uniwersytecka Komisja Finansowa KRUP ma za zadanie wymianę doświadczeń w zarządzaniu finansami uniwersytetów w Polsce i stałe monitorowanie zmian związanych z gospodarką finansową uczelni. Jej członkowie spotykają się dwa, trzy razy w roku za każdym razem na innym uniwersytecie.

(mr)

fot. Przemysław Stanula