Data publikacji w serwisie:

Porozumienie UAM z poznańską Strażą Miejską

13 października w Gabinecie Rektora UAM zostało podpisane porozumienie pomiędzy Strażą Miejską Miasta Poznania a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, regulujące zasady zapewniania porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenach należących do UAM w mieście. Porozumienie podpisali prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektorka UAM i Waldemar Matuszewski Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Porozumienie reguluje kwestie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa na rozległych i często ogólnodostępnych obszarach na terenie Poznania, stanowiących własność Uniwersytetu. W związku z autonomią Uczelni dotychczasowe interwencje na takich terenach, prowadzone przez Straż Miejską były w sensie formalnym ograniczone. Warunki i zasady porozumienia gwarantują harmonijną współpracę Uniwersytetu i Miasta, reprezentowanego w kwestiach porządku przez Straż Miejską. Uczyni to przestrzeń miejską jeszcze bardziej bezpieczną, zapewni większy komfort działalności pracownikom UAM, a studentom bezpieczniejsze formy studiowania i wypoczynku na terenach uniwersyteckich.

Podobne porozumienie Straż Miejska podpisała 29 sierpnia 2021 r. z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Fot. Zuzanna Kaczmarek

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048