Data publikacji w serwisie:

Powitanie w Welcome Center

Welcome Center Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma już swoją stacjonarną siedzibę. 26 maja odbyło się oficjalne otwarcie tego miejsca na parterze Collegium Martineum.

Welcome Center to miejsce, którego zadaniem jest wsparcie wszystkich zagranicznych gości UAM - studentów_tek, doktorantów_tek, pracowników_czek oraz osób przyjeżdżających w ramach akademickich wizyt i wymian. Jego pracownicy będą pomagać i udzielać informacji, a także organizować wydarzenia integrujące zagraniczną i polską społeczność. Osoby odwiedzające Centrum uzyskają wiedzę o UAM (zasadach funkcjonowania Uczelni, informacje o toku studiów czy sprawach socjalno-bytowych), a także o kwestiach formalno-prawnych (w tym dotyczących bezpieczeństwa i opieki medycznej) oraz związanych z legalizacją pobytu. Zdobędą także informacje o mieście, regionie i kraju.

- Pomysł stworzenia Welcome Center towarzyszył nam już od kilku lat i dlatego jestem niezwykle zadowolona, że udało się doprowadzić tę ideę do szczęśliwego końca. Ma to być miejsce, które będzie służyło wszystkim uczelniom i Miastu - mówiła podczas uroczystości rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska. -  Ta integracja, współpraca jest dla nas niezmiernie ważna. Pamiętajmy o tym, że jednym z głównych zadań naszego Uniwersytetu, ale także wszystkich naszych przyjaciół z innych uczelni, jest umiędzynarodowienie, jest to, by Poznań i poznańskie uczelnie przyciągały jak największą liczbę studentów z różnych stron świata, z całej Europy. Tylko wtedy możemy wszyscy razem zbudować przestrzeń pokojową, przestrzeń dialogu, w której będzie się udawało uniknąć konfliktów, jak te, z którymi niestety ciągle jeszcze w naszej współczesności mamy do czynienia - dodała prof. Bogumiła Kaniewska.

- Symbolicznie otwieramy funkcjonujące od 2020 r. online Welcome Center w nowej przestrzeni, z nowymi perspektywami i możliwościami - podkreślał Marcin Witkowski z Welcome Center.

Welcome Center UAM zostało utworzone dzięki projektowi współfinansowanemu przez Narodową Agencji Wymiany Akademickiej NAWA, w ramach konkursu w programie „Welcome to Poland” na najlepsze projekty uczelni polskich, reagujące na potrzeby studentów, doktorantów i pracowników jednostek szkolnictwa wyższego pochodzących z zagranicy. Łącznie dofinansowanie NAWA wyniosło ponad 800 tys. zł.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://amu.edu.pl/en/main-page/online-welcome-center

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048