Data publikacji w serwisie:

Poznański Uniwersytet Federacyjny

W piątek 1 października w Gabinecie Rektora UAM, tuż przed uroczystą inauguracją, Rektorzy poznańskich uczelni publicznych podpisali list intencyjny w sprawie poznańskiego uniwersytetu federacyjnego. Podtrzymują w nim deklaracje poprzedników (oraz uchwały Senatów 8 uczelni z czerwca 2020 roku) dotyczące kontynuacji działań zmierzających do powołania federacji.

“Jesteśmy przekonani, że Federacja stanie się zwieńczeniem wieloletniej współpracy naszych uczelni i będzie służyła jej dalszemu rozwojowi. Ta forma bliższej integracji przyczyni się do podniesienia rangi poznańskiego środowiska naukowego w kraju, w Europie i na świecie. Wyrażona w ten sposób jedność celów i działań będzie źródłem synergistycznego wzrostu osiągnięć naukowych i artystycznych naszych uczelni, a tym samym całego środowiska naukowego miasta Poznania” - napisano w treści dokumentu, w którym wskazany został także główny obszar działalności sfederowanej uczelni: badania naukowe i działalność artystyczna, kształcenie doktorantów, nadawanie stopni i tytułów naukowych, promocja oraz komercjalizacja wyników działalności naukowej. Sygnatariuszami listu jest 8 poznańskich uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

- Trwają intensywne prace nad wypracowaniem porozumienia, na podstawie którego powstanie federacja, która będzie miała silniejszy głos niż pojedyncze uczelnie – mówi Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska. - Podkreślam, że tożsamość i dorobek żadnej z uczelni nie zostanie pominięty, wszyscy zachowują swoją odrębność finansową i organizacyjną. Ale sfederowana jednostka będzie ewaluowana we wszystkich dziedzinach i niemal wszystkich dyscyplinach naukowych. Z ponad stutysięczną rzeszą studentów zdecydowanie będzie największym ośrodkiem akademickim w Polsce – dodaje Rektorka UAM.

- To kolejny ważny krok w kierunku powstania federacji – mówi przewodniczący Centrum Integracji i Rozwoju prof. Andrzej Lesicki, koordynator działań federacyjnych. -  Teraz przygotowany zostanie statut federacji tak, by po spodziewanej w roku 2022 ewaluacji osiągnięć naukowych doszło do podpisania dokumentu powołującego federację. Zgodnie uważamy, że federacja jest formą wzmacniającą więzi pomiędzy uczelniami, która może przynieść naukową rangę ośrodka poznańskiego. Jednocześnie ta forma współpracy pozwoli wszystkim uczelniom zachować ich dotychczasową odrębność i tradycję, wyzwalając nową energię w dążeniu do doskonałości naukowej i opartej na niej wysokiej jakości kształcenia – dodaje prof. Andrzej Lesicki.

Fot. Przemysław Stanula

Na zdjęciu od prawej:

Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz UPP

Prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński AWF

Prof. dr hab. Teofil Jesionowski PP

Prof. dr hab. Hanna Kostrzewska AM

Prof. dr hab. Andrzej Tykarski UMP

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska UAM

Prof. dr hab. Maciej Żukowski UEP

Prof. dr hab. Wojciech Hora UAP

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki