Data publikacji w serwisie:

Poznańskie spotkanie historyków już zapisane w historii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ostatnim tygodniu (21-27 sierpnia 2022) gościł uczestników XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie to miało ogromne znaczenie dla wszystkich naukowców zajmujących się przeszłością. Zgromadziło ponad 900 uczestników, z czego do Poznania przyjechało ponad 500, reszta uczestniczyła w Kongresie zdalnie.

Jak mówi prof. Krzysztof Makowski z Wydziału Historii UAM, a równocześnie wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych:

- Goście Kongresu uczestniczyli w ponad 100 sesjach, których tematyka została zatwierdzona jeszcze w 2018 roku przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych w Moskwie. Podczas obrad dostrzegalna była zmiana optyki, wymuszona przez pandemię Covid-19 i wojnę w Ukrainie. Zarówno podczas obrad plenarnych, jak i podczas poszczególnych sesji nie sposób było nie odnosić się do bieżącej sytuacji politycznej oraz nie wskazywać na analogie historyczne z poprzednimi kongresami odbywającymi się cyklicznie od 1900 roku, zasadniczo co 5 lat. Zakłócenia w tej chronologii spowodowane były jedynie przez wojny światowe, a ostatnio przez pandemię.

- Niepokój o losy świata, o losy demokracji jako systemu społeczno-politycznego był obecny podczas wszystkich niemal kongresowych paneli – dodaje prof. Maciej Michalski, sekretarz XXIII MKNH. - Niepokoje wynikające z niestabilnej sytuacji nazwane zostały podczas wygłoszonego pierwszego dnia Kongresu, wprowadzającego wystąpienia prof. Ewy Domańskiej i podczas podsumowującej mowy prof. Eduardo Tortarolo – w trakcie ceremonii zamknięcia wydarzenia - dodaje.

Prestiżowym wydarzeniem było wręczenie nagrody historycznej Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych. Otrzymał ją prof. Sanjay Subrahmanyam, który wygłosił inspirujący wykład na temat konieczności łączenia różnych kompetencji w pracy naukowej historyków.

Ciekawym i ważnym wydarzeniem była sesja posterowa w niedzielę 21 sierpnia, podczas której zaprezentowano 27 plakatów. Autorzy pochodzili z trzech kontynentów: Europy, Azji i Ameryki Południowej i reprezentowali kilkanaście uczelni.

Najlepsze plakaty zostały wybrane przez pięcioosobowe, międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Agnieszki Jakuboszczak z UAM.

Oto lista nagrodzonych:

1 miejsce Chenxi LIU (Humboldt-Universität zu Berlin)

tytuł plakatu: Dyskurs rasistowski w byłych krajach socjalistycznych: studium przypadku deklaracji Mao Zedonga o wspieraniu Afryki

2 miejsce wspólny projekt Szymon Antosik (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM) i Helena Rzepczyńska Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych UAM)

tytuł plakatu: Czy bogate rodziny faworyzowały synów? Dowody z XIX-wiecznego miasta Poznania

3 miejsce Fernanda Mendes Santos (Universidade Federal de Minas Gerais Brazylia)

tytuł plakatu: Więzienia tubylcze podczas brazylijskiej dyktatury wojskowej (1969-1979)

Wyróżnienie honorowe Taynna Mendonça Marino (doktorantka, Doktorancka Szkoła Humanistyczna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

tytuł plakatu: The Role of Empathy in Contemporary Historical Thinking. Podejście transkulturowe i transgatunkowe

Wyróżnienie specjalne dla autora najlepszego plakatu dotyczącego historii Chin

Xiaona GUO (Uniwersytet Shandong, Chiny)

tytuł plakatu: Gentes, Shi zu i rodziny patrylinearne w badaniach nad historią starożytnych Chin w latach 30. i 40. XX wieku

Organizatorami Kongresu był Międzynarodowy Komitet Nauk Historycznych z siedzibą w Paryżu (CISH), a z polskiej strony zaangażowani byli: Komitet Nauk Historycznych PAN oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Komitecie Organizacyjnym zasiadali również Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz zastępca prezydenta Poznania.

- Ogromne przedsięwzięcie, jakim był kongres, odbyło się dzięki pracy i zaangażowaniu przez kilka lat wielu instytucji, naukowców, doktorantów i studentów, głownie z Wydziału Historii. Goście Kongresu w kuluarowych rozmowach podkreślali dobrą organizację oraz zaangażowanie wolontariuszy – podsumowuje prof. Maciej Michalski, sekretarz XXIII MKNH.

Kolejny Kongres odbędzie się w 2026 roku w Jerozolimie.

Transmisje uroczystości:

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497