Data publikacji w serwisie:

Prace doktorskie i magisterskie z UAM z nagrodą Miasta Poznania

20 kwietnia w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się wręczenie nagród za najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Kapituła konkursu przyznała trzy równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 12 tys. zł. w kategorii prac doktorskich oraz trzy równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 6 tys. zł. w kategorii prac magisterskich. Ponadto przyznano trzy wyróżnienia w wys. 3 tys. zł w kategorii prac doktorskich i dwa wyróżnienia w wys. 1,5 tys. zł w kategorii prac doktorskich. Pośród nagrodzonych, znajdują się osoby z UAM. Pierwsze miejsca zarówno w jednej, jak i w drugiej kategorii otrzymały:

- Edyta Bąkowska-Waldman z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, za rozprawę doktorską – „Partycypacyjne systemy informacji geograficznej (PPGIS) w procesach decyzyjnych w gospodarce przestrzennej” – jedna z trzech równorzędnych, pierwszych nagród,

- Paulina Jaśniak z Wydziału Historii, za pracę magisterską: „Upamiętnienie Poznańskiego Czerwca w PRL” – jedna z trzech równorzędnych, pierwszych nagród,

- Dorota Wronka z Wydziału Biologii, za pracę magisterską: „Charakterystyka transgenicznego modelu mysiego choroby Huntingtona z wykorzystaniem testów behawioralnych” – jedna z trzech równorzędnych, pierwszych nagród.

Natomiast wyróżnienia otrzymali:

- Piotr Firych z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, za pracę – „Koncepcja audience development: między teorią a praktyką”,

- Dominik Zajączkowski z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, za rozprawę – „Powiązania między odbiorem wód opadowych a funkcją estetyczną zieleni miejskiej w świetle koncepcji świadczeń ekosystemowych na przykładzie Poznania”.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497