Data publikacji w serwisie:

Prace nad federacją poznańskich uczelni trwają

W poniedziałek, 23 listopada br., odbyło się zdalne posiedzenie Kolegium Rektorów Miasta Poznania, którego tematem była federacja poznańskich uczelni publicznych. Były rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki, który 8 października został mianowany na stanowisko dyrektora Centrum Integracji i Rozwoju, przypomniał historię działań rektorów poznańskich uczelni na rzecz integracji poznańskiego środowiska naukowego:

- Działania dążące do integracji poznańskiego środowiska naukowego wyrażały się przede wszystkim stwarzaniem warunków do dwustronnej lub kilkustronnej współpracy naukowej  i dydaktycznej (polegającej na wspólnym prowadzeniu studiów, przykładem może być neurobiologia prowadzona przez cztery poznańskie uczelnie – UPP, UMP, AWF i UAM) – mówi prof. Andrzej Lesicki, dyrektor CIiR.- Współpraca przejawiała się także poprzez organizowanie rocznicowych uroczystości, takich jak wspólne obchodzenie w 2011 roku czterechsetnej rocznicy tradycji akademickich Poznania, czy rocznice 70-, 80- i 90-lecia Uniwersytetu w Poznaniu. Kulminacją tych działań była Poznańska Inauguracja Akademicka, która miała miejsce 1 października 2013 r. w Sali Ziemi. Niestety, inicjatywa ta nie była kontynuowana – wspomina prof. Lesicki.

Jak zaznacza dyrektor CIiR, do rozmów powrócono po wejściu w życie Ustawy 2.0 (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Stworzyła ona po raz pierwszy podstawy prawne dla federacji. Wyrazem tego powrotu były wspólne obchody stulecia Uniwersytetu Poznańskiego wraz z deklaracją działań na rzecz federacji zawartą w uchwale senatów z 7 maja 2019 roku. Ustalenia rektorów poprzedniej kadencji, by w działaniach tych uczestniczyły nie tylko uczelnie, które wywodzą się z UP (Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Akademia Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), ale także Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Artystyczny i Akademia Muzyczna, znalazły odzwierciedlenie z jednej strony w pracach komisji prorektorów, z drugiej w uchwałach podjętych w czerwcu 2020 r. przez senaty tych uczelni.

W trakcie poniedziałkowego posiedzenia wybrano Radę Programową Centrum. W jej skład wejdą prorektorzy: prof. Michał Nowicki (z UMP), prof. Wojciech Sumelka (z PP), prof. Piotr Goliński (z UPP), prof. Elżbieta Gołata (z UE), prof. Jan Celichowski (z AWF) oraz prof. Karolina Komasa (z UAP) oraz prof. Andrzej Lesicki (UAM) – przewodniczący.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497