Data publikacji w serwisie:

Prace naukowców UAM wśród najlepszych dzieł humanistycznych wydanych w Polsce w 2020 r.

Kapituła Nagrody im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego wybrała 5 książek, które konkurować będą o tytuł najlepszego dzieła humanistycznego wydanego w Polsce w 2020 roku. Wśród nich znajdują się dwie pozycje autorstwa naukowców UAM.

Kapituła Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych dokonała wyboru pięciu książek na posiedzeniu 10 stycznia br.

Członkowie Kapituły orzekli, że w finale VII edycji znalazły się następujące pozycje:

  • Stefan Konstańczak „Etyka niezależna w Polsce", wydana przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • Dorota Korwin-Piotrowska „Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie", wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Krzysztof Stachewicz „Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki". T. 1., „Filozofia doświadczenia mistycznego", T. 2. „Człowiek wobec doświadczenia mistycznego", wydana przez Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM,
  • Zbigniew Szmyt „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej", wydana przez Wydawnictwo Naukowe UAM,
  • „Wiek teorii. 100 lat literaturoznawstwa polskiego". Praca zbiorowa pod redakcją Danuty Ulickiej, wydana przez Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN.

Humaniści identyfikujący i opisujący różnorodną problematykę, pomagają społeczeństwu lepiej zrozumieć zmiany zachodzące we współczesnym świecie (...) Stawiamy na odkrywanie, wytyczanie nowych horyzontów, proponowanie nowych interpretacji – powiedziała prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przewodnicząca kapituły konkursu.

Kapituła Nagrody, po przeprowadzeniu wnikliwych rozmów z autorami pięciu finałowych prac, dokona wyboru laureata VII edycji. Wręczenie nagrody nastąpi 13 marca 2022 r. w Łodzi, podczas uroczystej gali. Autor zwycięskiej pozycji, która zostanie wyłoniona z finałowej piątki, otrzyma 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój naukowy.


Zdjęcie: Członkowie kapituły Konkursu o Nagrodę im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego (przewodnicząca - prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ; prof. Krzysztof Jasiecki, politolog i socjolog SGH i UW; prof. Ryszard Kleszcz, filozof UŁ; prof. Anna Legeżyńska, badaczka literatury UAM; prof. Włodzimierz Nykiel, z Wydziału Prawa i Administracji UŁ; prof. Tadeusz Sławek, polonista i anglista UŚ; prof. Rafał Stobiecki z Instytutu Historii UŁ; ks. prof. Andrzej Szostek MIC, w latach 1998-2004 rektor KUL, obecnie etyk UMC-S i UW)