Data publikacji w serwisie:

Prasa w małych krajach i regionach Europy

W Dniach 8-9 listopada br., na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa „The press in small countries and regions in Europe – methodolodical seminar – Poznań”.  Naukowcy, publicyści i dziennikarze rozmawiają o wpływie cyfryzacji na rynek medialny w Europie.

– Głównym pytaniem badawczym jest ustalenie czy i w jakim stopniu polityka państw europejskich powinna wspierać proces cyfryzacji rynku medialnego (zwłaszcza prasy drukowanej), a nadto jakie są wyzwania i zagrożenia dla tego procesu, czy konieczne są systemy wsparcia ze strony państwa dla tego sektora oraz kto jest odpowiedzialny za cyfrową przyszłość mediów i jak należy w tym kontekście postrzegać zasadę wolności mediów – mówi prof. Jędrzej Skrzypczak, kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM. – Zmiany technologiczne wywierają piętno nie tylko na technicznych aspektach komunikowania, ale również na instytucjonalnym kształcie systemu medialnego. To musi w konsekwencji prowadzić do reorientacji i redefinicji celów polityki medialnej państwa – dodaje prof. Skrzypczak.
Podczas konferencji naukowcy skupiają się na skutkach cyfryzacji, które są najbardziej dostrzegalne w sektorze środków społecznego przekazu: powstanie tzw. nowych mediów, zmiana modeli biznesowych przedsiębiorstw medialnych ("śmierć gazet", burzliwy rozwój nowych mediów), redefinicja zawodu dziennikarza, postulaty zmiany systemu ochrony własności intelektualnej. Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Programme.pdf 6.11.2018 Przemysław Stanula
PDF
Pobierz PDF Programme.pdf(177.1 KB)