Data publikacji w serwisie:

Prestiżowe stanowisko naukowczyni z UAM

Od miesiąca prof. Honorata Jakubowska z Wydział Socjologii UAM jest pierwszym polskim ekspertem narodowym w Agencji zarządzającej europejskimi programami badawczymi.

W połowie października prof. Honorata Jakubowska wygrała konkurs Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (The European Research Council Executive Agency ) Zgodnie ze swoim wykształceniem prof. Honorata Jakubowska jest członkinią działu nauk społecznych i humanistycznych. - Tutejszą pracę można porównać do zadań, jakie mają koordynatorzy dyscyplin w Narodowym Centrum Nauki, tylko, że w tym przypadku dotyczą one grantów europejskich przyznawanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC) - wyjaśnia prof. Jakubowska. - Po pierwsze zatem, jesteśmy zaangażowani w organizację konkursów (powołania ekspertów, recenzentów, organizację posiedzeń, itp.), a po drugie, w monitorowanie projektów, które są w trakcie realizacji lub zostały ukończone. Dodatkowym zadaniem jest popularyzacja konkursów ERC podczas seminariów (obecnie najczęściej webinariów), konferencji czy warsztatów naukowych – dodaje ekspertka.

Trwająca pandemia znacząco wpływa na działania prof. Jakubowskiej, podobnie jak pozostałych członków ERCEA. - Stopniowo jestem wdrażana we wszystkie wymienione zadania, m.in. poprzez liczne szkolenia, ale także pracę pod okiem doświadczonych osób. Z pewnością największym wyzwaniem jest dla mnie to, że praca odbywa się zdalnie. Ze względu na restrykcje wprowadzone w Belgii (i w samej Brukseli) nie mam możliwości poznania "na żywo" koleżanek i kolegów (znamy się tylko z MS Teams, Zooma czy Skype'a), poczucia atmosfery pracy czy wypicia razem kawy. Mam nadzieję, że podczas oddelegowania będzie jeszcze ku temu okazja – zapowiada naukowczyni.

Pytana o pojawiające się przed nią wyzwania, prof. Honorata Jakubowska wymienia: - Z naukowego punktu widzenia z pewnością interesująca jest dla mnie dyskusja dotycząca konieczności odchodzenia od ilościowego mierzenia dorobku naukowego (poprzez impact factor, indeks Hirscha, itp.), stojąca w sprzeczności z tym co zostało wprowadzone w Polsce kilka lat temu. Ważnym aspektem jest dla mnie praca w języku angielskim i możliwość posługiwania się językiem francuskim na co dzień i współpraca z osobami z niemalże wszystkich krajów europejskich, które tworzą zespół ERCEA – dodaje.

Praca prof. Honoraty Jakubowskiej w Brukseli potrwa 2 lata. Dodatkowe informacje na temat ERCEA znajdują się na stronie: https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048