Data publikacji w serwisie:

Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina rozpoczął urzędowanie

Prof. dr Eduard Mühle objął urząd Prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Podczas uroczystości, w czwartek 27 kwietnia podkreślił, że chce uczynić Viadrinę miejscem pasjonującej debaty intelektualnej - uniwersytetem, o którym jego absolwentki i absolwenci mówią, że - ważniejsze było to, że na nim studiowali, niż to, co studiowali! Podkreślił, że jego celem jest wzmocnienie Viadriny jako miejsca innowacyjnych i ważnych badań naukowych oraz jeszcze silniejsze zakotwiczenie idei europejskiej na uniwersytecie.

Z myślą o współpracy z Polską, którą Viadrina od trzydziestu lat realizuje dzięki Collegium Polonicum, prof. dr Eduard Mühle podkreślił – myślę, że potencjał jest znacznie większy: współpraca między Viadriną a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza może nie tylko zostać zintensyfikowana poprzez Collegium Polonicum. Collegium może, a nawet musi, stać się miejscem poza tą bilateralnością, w którym także inne uniwersytety będą mogły dołączyć do sieci współpracy między Viadriną a UAM – podkreślał.

Gratulacje oraz życzenia pomyślności dla społeczności Uniwersytetu Viadrina, oraz samego prezydenta, przekazał w imieniu władz uczelni prof. Tadeusz Wallas (na zdjęciu z burmistrzem Słubic, Mariuszem Olejniczakiem oraz dyrektorką Collegium Polonicum w Słubicach, Agnieszką Brończyk i jej zastępczynią, Ewą Bielewicz-Polakowską).

Dziękując za dotychczasową wieloletnią owocną kooperację obu uczelni, prorektor prof. Tadeusz Wallas zapowiedział nowe kierunki studiów oraz intensyfikację współpracy naukowej.  

Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak podkreślił: „Ogromnie się cieszę, że na czele Uniwersytetu staje przyjaciel Polski o tak znakomitym życiorysie, w który wpisane są piękne karty polsko-niemieckiej współpracy, a także jeden z najwybitniejszych uczonych zajmujących się w Niemczech Europą Środkowo-Wschodnią”.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048