Data publikacji w serwisie:

Prof. Tomasz Schramm uhonorowany medalem Homini Vere Academico

W środę 19 grudnia prof. Tomasz Schramm  z Wydziału Historycznego UAM odebrał Medal Homini Vere Academico. Odznaczenie, przyznawane osobie „spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu” wręczył Rektor, prof. UAM, dr hab. Andrzej Lesicki.

- Bardzo mi miło, że znalazłem się w gronie Hominis Vere Academici, czyli wśród ludzi, których od lat darzę głębokim szacunkiem, a w niejednym wypadku także prawdziwą serdecznością – mówił podczas uroczystości prof. Tomasz Schramm. – Moim przywilejem jest teraz wyrażenie uczuć, które teraz czuję, a są nimi: wdzięczność oraz duma – dodał.

Prof. Tomasz Schramm kieruje Zakładem Historii Powszechnej XIX i XX wieku. W obszarze zainteresowań badawczych laureata znajduje się pierwsza wojna światowa, jej podłoże, charakter i konsekwencje, w tym przede wszystkim wielorakie przemiany w Europie, m.in badania profesora nad stosunkami polsko-francuskimi w okresie pierwszej wojny światowej i okresie międzywojennym, przede wszystkim w dziedzinie politycznej i wojskowej. Profesor zajmuje się także tożsamością Europy, jej granicami, podziałami itp. zarówno w aspekcie ogólnym, jak i polskim, tzn. dziejów Polski i miejsca Polski w Europie. Dodatkowym tematem zainteresowań prof. Schramma są dzieje uniwersytetu w Poznaniu.

Medal Homini Vere Academico jest wyrazem uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

618294048