Data publikacji w serwisie:

Prof. Hanna Kóčka-Krenz laureatką Lednickiego Orła Piastowskiego

16 września, w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM, prof. Hanna Kóčka-Krenz otrzymała nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego. Wyróżnienie wręczyli członkowie Kapituły: prof. Andrzej Lesicki oraz dyr. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy prof. Andrzej Marek Wyrwa. Dziękując, prof. Hanna Kóčka-Krenz przypomniała swoje początku pracy na Lednicy i stwierdziła, że historia zatoczyła koło i po 60 latach “wraca” poprzez nagrodę na Lednicę. - Niech orzeł nad Wami fruwa - zakończyła życzeniami dla Muzeum.

- Prof. Kóčka-Krenz należy do najwybitniejszych archeologów mediewistów - mówił w laudacji dziekan Wydziału Archeologii, prof. Andrzej Michałowski. - Wręczenie medalu będzie uhonorowaniem "królowej" dynastii Piastów, która panuje nam tu w Poznaniu - zakończył swoje wystąpienie prof. Michałowski.

Gratulacje oraz kwiaty wraz z listem gratulacyjnym przekazały nagrodzonej władze rektorskie UAM.

Marszałek województwa wielkopolskiego, który nie mógł uczestniczyć osobiście w uroczystości, w liście skierowanym do laureatki podkreślił, że droga zawodowa profesor budzi szacunek środowiska naukowego. Znana jest także szeroko wśród Poznaniaków i nie tylko. Podziękował prof. Kóčce-Krenz za zaangażowanie i pasje badawczą.

Prof. Hanna Kóčka-Krenz studia z zakresu archeologii oraz historii sztuki odbyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawodową pracę archeologa rozpoczęła w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, następnie została asystentką w Katedrze Archeologii UAM, z uczelnią związana jest do dziś. W 1996 uzyskała tytuł profesora UAM, w 2012 roku tytuł profesora zwyczajnego. Do 2008 roku kierowała Instytutem Prahistorii UAM, w latach 2008-2012 była Dziekanem Wydziału Historycznego, od 2016 roku Dyrektorem Instytutu Archeologii. W latach 2011-2014 pełniła funkcję Prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jej zainteresowania to średniowieczne złotnictwo strefy bałtyckiej, szczególnie skandynawskie i zachodniosłowiańskie oraz początki średniowiecznego budownictwa obronnego, zwłaszcza wielkopolskiego. Prof. Hannę Kóčkę-Krenz interesuje szczególnie architektura wyznaczająca siedziby pierwszych piastowskich władców. Za jej najbardziej spektakularne badania należy uznać prace prowadzone na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.

Lednicki Orzeł Piastowski to nagroda honorowa przyznawana przez marszałka województwa wielkopolskiego, ustanowiona w 2009 roku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z inicjatywy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Nagroda przyznawana jest za ochronę piastowskiego dziedzictwa kulturalnego oraz wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie poszerzania i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy. Idea ustanowienia nagrody wynikła ze szczególnej roli Wielkopolski w okresie formowania się państwa Polskiego. Kapituła nagrody składa się z osób piastujących wysokie stanowiska kościelne oraz naukowe na terenie Wielkopolski. Pierwszym laureatem był w 2009 roku prof. Gerard Labuda, a w ubiegłym roku Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048