Data publikacji w serwisie:

Prof. Hans-Jochen Schiewer z Doktoratem Honoris Causa UAM

W poniedziałek, 10 października, w Collegium Historicum UAM odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Hansowi-Jochenowi Schiewerowi.

- Profesor Schiewer to uznany mediewista, badacz średniowiecznych kazań, homiletyk, znawca odległej kultury dworskiej, fascynujący się dawnymi formami duchowości - mówiła o doktorze honorowym rektorka UAM, prof. Bogumiła Kaniewska. - Jest jednocześnie nowoczesnym menedżerem nauki i akademickim wizjonerem. Naukowa droga Profesora okazała się znakomitym przykładem tego, jak wiele mogą nas nauczyć odległe epoki, jak znakomitą lekcję można wyciągnąć ze studiów nad przeszłością. Patrząc dziś na Katedrę Marii Panny we Fryburgu Bryzgowijskim, podziwiamy rozmach i umiejętności jej budowniczych, ich zdolność projektowania konstrukcji wyprzedzającej własny czas, a nade wszystko podziwiamy subtelne rzeźby w portalu, symbolizujące sztuki wyzwolone. Profesor Hans-Jochen Schiewer to architekt nowego uniwersytetu, opierającego się na tradycyjnych wartościach, lecz służący współczesnemu światu - dodała pani rektor.

- Doktorat honorowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to największe akademickie wyróżnienie, jakie kiedykolwiek otrzymałem - powiedział po polsku prof. Schiewer.

Prof. Hans-Jochen Schiewer to były rektor (2008-2020) Albert‐Ludwigs‐University we Fryburgu, uczelni wchodzącej wraz z UAM w skład konsorcjum EPICUR. Naukowiec od wielu lat współpracuje z Wydziałem Historii UAM.

Laudację wygłosił prof. Kazimierz Ilski z Wydziału Historii.

Decyzję o nadaniu Schiewerowi najwyższego akademickiego odznaczenia Senat UAM podjął w dniu 29 listopada 2021 r.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048