Data publikacji w serwisie:

Prof. Marek Kwiek z UAM został członkiem Academia Europaea

Prof. Marek Kwiek, dyrektor Institute for Advanced Studies in Social Sciences and Humanities (IAS) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, został przyjęty w poczet członków zwyczajnych najważniejszego europejskiego towarzystwa naukowego, Academia Europaea w Londynie. Stał się tym samym 101 polskim naukowcem wybranym (od 1988 r.) do tego elitarnego stowarzyszenia, jednocześnie należąc do 15% jego najmłodszych członków poniżej 55 roku życia.

Academia Europaea została założona z inicjatywy brytyjskiego Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego i Szwedzkiej Akademii Nauk. Akademia zaprasza do swojego grona naukowców o wybitnych osiągnięciach. Prof. Kwiek został nominowany przez sekcję „Governance, Institutions and Policies: Education, Health and Welfare”, która liczy 27 naukowców.

Academia Europaea skupia ponad 4 500 członków z całego świata, w tym wielu noblistów. Celem Academia Europaea jest rozwój i propagowanie doskonałości naukowej, promowanie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych we wszystkich dziedzinach nauki.

Prof. Marek Kwiek jest również kierownikiem Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego zatrudnionym na Wydziale Filozoficznym. Od ponad dwudziestu lat prowadzi międzynarodowe badania instytucji uniwersytetu w ramach socjologii nauki i karier akademickich oraz ilościowych badań nauki. Jego aktualny obszar badań to międzynarodowa współpraca badawcza, produktywność akademicka, stratyfikacji w nauce i globalne elity naukowe.

Jest międzynarodowym doradcą w sprawach polityki naukowej (dla OECD, Komisji Europejskiej, Rady Europy, Parlamentu Europejskiego, OBWE, USAID, UNDP i Banku Światowego). Był kierownikiem lub partnerem w 25 międzynarodowych projektach badawczych finansowanych m.in. przez fundacje Fulbrighta, Forda i Rockefellera, 6 i 7 unijne Programy Ramowe, European Science Foundation, NCN, NCBR, MNiSW i FNP. Ponadto był kierownikiem 25 międzynarodowych projektów z polityki publicznej w obszarze szkolnictwa wyższego w kilkunastu krajach. To także kierownik zespołu „Ustawa 2.0” dla MNISW (2016-2017) przygotowującego założenia reformy szkolnictwa wyższego, a wcześniej członek zespołu Ernst & Young przygotowującego założenia reform z lat 2009-2011.

Jest autorem 8 monografii i ponad 200 artykułów naukowych. Jego najnowsza monografia to Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity (London and New York: Routledge 2019). Natomiast jego ostatnia polska monografia to Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji (Warszawa: PWN 2015).

W latach 2012-2017 kierował projektem MAESTRO (NCN): Program Międzynarodowych Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego, a w 2015 r. otrzymał dwuletnie „subsydium profesorskie” w programie MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Jest współautorem narzędzia analitycznego Heinnovate (heinnovate.eu) dla Komisji Europejskiej i OECD (2012) służącego do pomiaru poziomu innowacyjności europejskich uczelni. Obecnie jest ekspertem krajowym w projekcie ETER (European Tertiary Education Register) finansowanym przez Komisję Europejską (2021-2024).

Jest również członkiem kolegiów redakcyjnych licznych prestiżowych czasopism międzynarodowych, m.in. Higher Education Quarterly, European Educational Research Journal, British Educational Research Journal i European Journal of Higher Education.

Od 2018 r, jest członkiem zwyczajnym EASA – European Academy of Sciences and Arts jako jeden z 31 Polaków (klasa Nauk Społecznych, Prawa i Ekonomii).

Prof. Kwiek dołączył do znakomitego grona członków Akademia Europaea z UAM: trojga językoznawców (prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. Robert Lew i prof. Jacek Witkoś) i dwóch matematyków (prof. Roman Murawski i prof. Michał Karoński).

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497