Data publikacji w serwisie:

Prof. Mariusz Jaskólski Laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów

Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski z Zakładu Krystalografii został Laureatem XXIX edycji nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski - Badania struktury makromolekuł ważnych dla biologii i medycyny oraz rozwój metodyki krystalograficznej (nauki chemiczne), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jak czytamy w uzasadnieniu, wyróżnienie zostało przyznane "Za badania w zakresie krystalografii białek, a zwłaszcza za odkrycie i opis struktury proteazy i domeny integrazy wirusa HIV oraz przeciw białaczkowej asparaginazy bakteryjnej. Wyjaśnienie mechanizmu agregacji białka odpowiedzialnego za ameloidozę krwotoczną mózgu oraz określenie struktury DNA z rekordową rozdzielczością."

Nagrody przyznawane są raz do roku w trzech kategoriach: wyróżniająca się rozprawa doktorska, wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.

Pełna lista nagrodzonych: https://www.gov.pl/web/premier/nagrody-premiera

tekst: Życie Uniwersyteckie

fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Przemysław Stanula

4497