Data publikacji w serwisie:

Prof. Michael Düring laureatem Medalu Za Zasługi dla UAM

Prof. Michael Düring, dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii, laureatem Medalu Za Zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Otrzymał go z rąk JM Rektora UAM prof. Andrzeja Lesickiego w czwartek, 8 listopada.

Profesor Michael Düring to wybitny specjalista z zakresu badań literatury polskiej i rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku. Jako badacz literatury polskiej zajmuje się twórczością Antoniego Słonimskiego, Stanisława Lema, Sławomira Mrożka, Tadeusza Konwickiego i Wisławy Szymborskiej. W Poznaniu gości w związku Dniami Kilonii.

Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla wieloletniej, bo sięgającej 10 lat, współpracy prof. Michaela Düringa z UAM. Jest on współtwórcą poznańsko-kilońskich studiów magisterskich Polacy i Niemcy w Europie, które powstały w 2012 r. Studia mają charakter międzynarodowy i elitarny, ich celem jest wykształcenie młodej kadry naukowej, która po ich ukończeniu może podejmować studia trzeciego stopnia.

– Osobiste zaangażowanie, otwartość i życzliwość Pana Profesora owocuje dziś nie tylko wieloma kontaktami, ale również trwałymi więzami partnerstwa i przyjaźni – mówił podczas uroczystości JM Rektor prof. Andrzej Lisicki.

Medal za zasługi dla UAM jest wyrazem uznania za wieloletnią współpracę z Uniwersytetem. Przyznawany jest m.in. inicjatorom i pionierom współpracy międzyuczelnianej oraz osobom, które mają szczególny wkład w rozwój kapitału naukowego uczelni.